Πέμπτη 3 Απριλίου 2014

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Α.με.Α 2014

Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α, posgkamea
Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, όπως κάθε χρόνο, αναλαμβάνει  από το Υπουργείο Εργασίας την υλοποίηση του Κατασκηνωτικού Προγράμματος για Άτομα με Αναπηρία για το έτος 2014, στα πλαίσια του Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος.
Σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να μας αποστείλετε τον -κατά προσέγγιση- αριθμό των κατασκηνωτών και του προσωπικού συνοδείας που αντιστοιχεί σε αυτούς, βάσει του Π.Δ. 312/2001, μέχρι τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2014, ώστε να μπορέσει να γίνει έγκαιρα ο κατάλληλος προγραμματισμός για το τρέχον έτος.
Εντός του Μαΐου, θα ενημερωθείτε με σχετική ανακοίνωση που θα εκδοθεί από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ για τους κατασκηνωτικούς χώρους, που αυτή τη στιγμή κάνουμε αγώνα για να λειτουργήσουν και για κάθε άλλη διαδικαστική λεπτομέρεια, ενώ παράλληλα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας www.posgamea.gr τα έντυπα που θα πρέπει να τυπωθούν από τους φορείς, να μοιραστούν στους γονείς και να συμπληρωθούν για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων ΑμεΑ στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2014, δηλαδή: Πληροφοριακό Δελτίο Κατασκηνωτή, Αιτήσεις Προσωπικού Συνοδείας και Ιδιωτικό Συμφωνητικό (για τους φορείς). 
Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι συμμετέχοντες στο Κ.Π.ΑμεΑ 2014 είναι:

Α) Να διαθέτουν γνωμάτευση πιστοποίησης του είδους και του βαθμού της αναπηρίας τους από ΚΕΠΑ, ΑΣΥΕ ή οποιαδήποτε υγειονομική επιτροπή που λειτουργούσε πριν την λειτουργία των ΚΕΠΑ και φωτοαντίγραφο αυτής συνυποβάλλεται με την αίτηση υποψηφίου κατασκηνωτή στην Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. (δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις και υποψήφιοι που διαθέτουν απλές ιατρικές γνωματεύσεις ή γνωματεύσεις ΚΕΔΔΥ ή δεν διαθέτουν καθόλου γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής)

Β) Η κατάσταση της υγείας τους είναι τέτοια που μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, βάσει σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης που χορηγείται από τον θεράποντα ιατρό κάθε υποψήφιου κατασκηνωτή

Γ) Να έχει συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. από τους γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες ή τους Προέδρους των ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης (εάν πρόκειται για ΑμεΑ που διαβιούν σε ιδρύματα και στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος ή δικαστικού συμπαραστάτη) αίτηση υποψηφίου κατασκηνωτή ΑμεΑ με τα πλήρη και αληθή ατομικά και ιατρικά στοιχεία του υποψηφίου, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του υποβάλλοντος την αίτηση, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας προσδιορίζεται από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ., καθώς και με την ακριβή και αναλυτική φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί ο υποψήφιος κατασκηνωτής, η οποία θα περιγράφεται από τον θεράποντα ιατρό του κατασκηνωτή

Δ) Κάθε υποψήφιος κατασκηνωτής συνοδεύεται από συνοδό που με μέριμνα του οικογενειακού περιβάλλοντος του κατασκηνωτή ή του ιδρύματος που διαβιεί έχει ορισθεί και ενημερωθεί σχετικά για την κατάσταση του κατασκηνωτή που συνοδεύει και η προσφορά του καλύπτεται οικονομικά από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. η οποία και έχει την ευθύνη συντονισμού και εποπτείας των Συντονιστών Κατασκηνώσεων ΑμεΑ, του Προσωπικού Ιατρικής και Νοσηλευτικής Φροντίδας Κατασκηνώσεων ΑμεΑ, του Προσωπικού Συνοδείας και Υποστήριξης Κατασκηνωτών ΑμεΑ για την ομαλή κι επιτυχή λειτουργία του Προγράμματος στους κατασκηνωτικούς χώρους που αυτό υλοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Εργασίας και την κείμενη νομοθεσία

Ε) Οι συμμετέχοντες κατασκηνωτές ΑμεΑ θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους και δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί την ηλικία των 50 ετών.  Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ (η οποία μάλλον θα έχει θετική έκβαση) να καλυφθούν από το Πρόγραμμα και κατασκηνωτές με αναπηρία η ηλικία των οποίων θα είναι από 50 έως 60 ετών, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με σχετική ανακοίνωση εντός Μαΐου, μόλις οριστικοποιηθεί με το Υπουργείο Εργασίας η δυνατότητα συμμετοχής ΑμεΑ έως και 60 ετών. 

ΣΤ)Απαγορεύεται οι κατασκηνωτές ΑμεΑ να συνοδεύονται κατά τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα από τους γονείς τους (μητέρα ή και πατέρα), καθώς και από άτομα που η κατάσταση της πνευματικής, σωματικής ή ψυχικής τους υγείας δεν τους το επιτρέπει ή από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει τα άτομα που θα απασχοληθούν ως προσωπικό συνοδείας και υποστήριξης ΑμεΑ, μαζί με την αίτηση που θα συμπληρώνουν να προσκομίζουν απαραίτητα ιατρική γνωμάτευση από Παθολόγο ή Ιατρό Γενικής Ιατρικής ή Ψυχίατρο, που να πιστοποιεί ότι είναι υγιείς και μπορούν να απασχοληθούν στο Πρόγραμμα.

Ζ)Τέλος, το προσωπικό συνοδείας και υποστήριξης ΑμεΑ θα πρέπει απαραιτήτως να δηλώνει στη σχετική αίτηση τα εξής: Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., Α.Δ.Τ. και ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.

Ευχόμαστε σε όλους Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!


Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube