Πέμπτη 17 Απριλίου 2014

Παράταση Προνοιακών Επιδομάτων

Άνθρωπος-Ελπίδα-Πολιτισμός
Οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων  , άτομα με αναπηρία  οι οποίοι βρίσκονται υπό καθεστώς  αναστολής  , εξ αιτίας της λήξης της ιατρικής γνωματεύσεως και η ιατρική κρίση βρίσκεται σε εκκρεμότητα στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή , θα πρέπει να προσκομίσουν οι ίδιοι ή ο δικαστικός συμπαραστάτης στα γραφεία  του τμήματος Πρόνοιας του Δήμου τους ένα φωτοαντίγραφο του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης που είχαν καταθέσει στα ΚΕΠΑ ή μια υπεύθυνη δήλωση  που να βεβαιώνει την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης των στα ΚΕΠΑ .

Η παράταση ισχύει για όσους ήδη έχουν καταθέσει αίτηση ή πρόκειται να καταθέσουν μεχρι τις 30 Απριλίου 2014.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑμεΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄ Ταχ. Δ/νση:Σταδίου29
Ταχ. Κώδικας 101 10
Πληροφορίες: Ε. Νικοπούλου
ΦΑΞ: 210 52 81 113

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. Δ29α΄Φ32/Γ.Π.οικ.4995/186/.17.2.2014 Εγγράφου της υπηρεσίας μας και με γνώμονα το συμφέρον της ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας των ατόμων με αναπηρία καθώς και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 4237/2014 (ΦΕΚ 36 Α΄) αφορούν στους ήδη δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρίες που τελούν σε καθεστώς αναστολής λόγω λήξης της ισχύος της ιατρικής τους γνωμάτευσης, δικαιούχους των οποίων η ιατρική κρίση εκκρεμεί είτε σε πρωτοβάθμια είτε σε δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή. 
Η παράταση ισχύει για όσους από τους ανωτέρω έχουν καταθέσει ή θα καταθέσουν αίτηση στα ΚΕ.Π.Α έως 30.4.2014 και βρίσκονται σε εκκρεμότητα, η δε καταβολή δεν θα υπερβαίνει το διάστημα των δώδεκα (12) μηνών.
 Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων σας αποστέλλονται ηλεκτρονικά αρχεία με τις σχετικές πληροφορίες που προέκυψαν από την επεξεργασία των στοιχείων όσων έχει διακοπεί το επίδομα, σύμφωνα με τις τηρούμενες πληροφορίες στο σύστημα των ΚΕΠΑ (ΙΚΑ) και στο Εθνικό Μητρώο Προνοιακών και Κοινωνικών Επιδομάτων.      
Επίσης, σας αποστέλλονται αρχεία εν δυνάμει δικαιούχων, όπου απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία για τον εντοπισμό του δικαιώματος.
Οι εν δυνάμει δικαιούχοι των κατηγοριών αυτών, εφόσον απαιτείται, θα καταθέτουν (οι ίδιοι ή οι δικαστικοί συμπαραστάτες τους) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου φωτοαντίγραφο του αριθμού πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησής τους στα ΚΕ.Π.Α. 
Σε περίπτωση που ούτε αυτό είναι εφικτό (π.χ. λόγω απώλειας του αριθμού πρωτοκόλλου) καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση, η οποία βεβαιώνει την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους στα ΚΕΠΑ. Εξυπακούεται ότι οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που διέπουν το κανονιστικό πλαίσιο χορήγησης προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρίες.
Τέλος, σημειώνεται ότι η χορήγηση 0α πραγματοποιηθεί κατόπιν έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Β. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

 Πηγή: disabled.gr

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube