Τρίτη 13 Μαΐου 2014

Εκατομμύρια Ευρωπαίοι με αναπηρία αποκλείονται από τις εκλογές

Ε.Σ.Α.με.Α
Λίγες ημέρες πριν από τις ευρωεκλογές, το EDF (Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, European Disability Forum) αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα εκατομμύρια των ατόμων με αναπηρία αποκλείονται από το δικαίωμα ψήφου.
Για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ, το αποτέλεσμα των εκλογών θα καθορίσει άμεσα ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τους κορυφαίους υποψηφίους των πολιτικών δυνάμεων να τρέχουν πανευρωπαϊκές εκστρατείες.

Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη, κάθε ψήφος μετράει και κάθε φωνή πρέπει να ακουστεί!

Το EDF καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να άρουν έστω και τώρα τους περιορισμούς που εμποδίζουν τους πολίτες με αναπηρία να απολαμβάνουν τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, με την εγγύηση των Συνθηκών της ΕΕ, του Χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD). Καλούμε επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι το δικαίωμα του εκλέγειν στις ευρωπαϊκές εκλογές που ορίζονται στις Συνθήκες εκτελείται για όλους τους πολίτες.

Περισσότερα από τα μισά εκλογικά κέντρα στην Ευρώπη ΔΕΝ είναι προσβάσιμα

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) παρουσίασε τα κύρια ευρήματα έρευνας σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα της πολιτικής συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έρευνα, για την οποία ο FRA συνεργάστηκε με το EDF, επιβεβαιώνει ότι τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια που δεν τους επιτρέπουν να απολαμβάνουν το θεμελιώδες δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι:

- Μόνο 12 κράτη μέλη της ΕΕ από τα 28 διαθέτουν πρότυπο προσβασιμότητας για όλα τα εκλογικά τμήματα. Επιπλέον, τα περισσότερα από τα πρότυπα επικεντρώνονται μόνο σε άτομα με φυσικές αναπηρίες, έτσι ώστε εξακολουθούν να αποκλείουν άλλα άτομα με άλλες αναπηρίες.

- Στα περισσότερα κράτη μέλη, οι επίσημες ιστοσελίδες που παρέχουν οδηγίες για την ψηφοφορία και πληροφορίες σχετικά με τους υποψηφίους δεν πληρούν τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο.

Προσβασιμότητα των τηλεοπτικών ντιμπέιτ

Οι κορυφαίοι υποψήφιοι συμμετέχουν σε μια σειρά από ιστορικές τηλεοπτικές συζητήσεις. Αλλά χωρίς διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα και υποτιτλισμό,  οι δύο πρώτες συζητήσεις που μεταδόθηκαν από την France24 στις 9 Απριλίου και στο Euronews στις 28 Απριλίου απέτυχαν να φθάσουν σε όλους τους Ευρωπαίους αφού απέκλεισαν τα εκατομμύρια των ατόμων με αναπηρία.

Είναι ζωτικής σημασίας τα επικείμενα ντιμπέιτ μεταξύ των υποψηφίων, που συμβάλλουν στην παροχή πληροφοριών στους ψηφοφόρους σε όλη την Ευρώπη σε μια στιγμή που είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την Ευρώπη και τους πολίτες της, να είναι προσιτά στους πολίτες με αναπηρία.

Περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά) στην ιστοσελίδα του EDF για την Εκστρατεία του EDF για την Ευρωεκλογές


Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube