Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014

Επιστολή Ε.Σ.Α.με.Α προς κ. Α. Ντινόπουλο, Υπουργό Εσωτερικών, κ. Ι. Βρούτση, Υπουργό Εργασίας

Ε.Σ.Α.με.Α
Θέμα: «Διασφαλίστε τη συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ)»

Κύριοι Υπουργοί, 

Με την παρούσα επιστολή της η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τη διασφάλιση της λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ) και των άλλων κοινωνικών δομών της τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας και ενώνει τη φωνή της με την ΚΕΔΕ και με τους εργαζομένους των Κέντρων και των άλλων κοινωνικών δομών.
Με τη λήξη της συγχρηματοδότησής τους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 - 2013 και τους πόρους για τη λειτουργία τους να έχουν ήδη περιοριστεί, υπάρχει μεγάλος φόβος για λουκέτο στα Κέντρα και στις κοινωνικές δομές  σε όλη τη χώρα!

Όπως γνωρίζετε, οι υπηρεσίες που παρέχουν τα ΚΔΑΠ - ΜΕΑ, τα ΚΗΦΗ και οι άλλες κοινωνικές δομές είναι ιδιαίτερα σημαντικές, διότι, αφενός συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και των άλλων πολιτών που βιώνουν τις συνέπειες της κρίσης, αφετέρου στην οικονομική ενίσχυση των οικογενειών τους. Ειδικότερα σε ότι αφορά τα ΚΔΑΠ - ΜΕΑ, ο περιορισμός του αριθμού των παιδιών, η μείωση του αριθμού των Δομών ή η παύση της λειτουργίας αυτών των ίδιων των Δομών, θα οδηγήσει τα άτομα με αναπηρία στον αποκλεισμό από την κοινωνική ζωή και στη διάλυση της οικογενειακής τους συνοχής.

Η ελληνική Πολιτεία έχει την ηθική και τη συνταγματική υποχρέωση αυτήν την περίοδο της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα να προστατεύσει τις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους, διασφαλίζοντας τη λειτουργία των ΚΔΑΠ - ΜΕΑ τόσο για το επόμενο σχολικό έτος, με τη σωστή χρηματοδότηση και δίχως καμία μείωση στον αριθμό των ωφελουμένων - ατόμων με αναπηρία, όσο και για τα επόμενα χρόνια. Έχει την υποχρέωση να προστατέψει όλες τις κοινωνικές δομές, ΧΩΡΙΣ καμία επιβάρυνση των οικογενειών που έτσι κ αλλιώς αδυνατούν να ανταποκριθούν.

Για αυτό το λόγο η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά:


  • να διασφαλιστεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας αυτών των Δομών - που απευθύνονται στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού -  για τα επόμενα χρόνια. Αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων, μέσω δηλαδή των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020», που θα διατεθούν στη χώρα στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας αναπτυξιακής προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020 είτε μέσω της διάθεσης αποκλειστικά και μόνο εθνικών πόρων.
  • συντασσόμενη πλήρως με την πρόταση της ΚΕΔΕ και του προέδρου της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ Σίμου Δανιηλίδη, ένα μέρος από το κοινωνικό μέρισμα να κατευθυνθεί για την κάλυψη της χρηματοδότησης αυτών των κοινωνικών δομών. Το αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως καταγράφηκε στον Τύπο, είναι αδιανόητο και η κυβέρνηση πρέπει να πει ένα γενναίο ΟΧΙ! Δεν πρέπει να υπάρξει καμία επιβάρυνση,  η κυβέρνηση πρέπει να αποδείξει ότι αντιλαμβάνεται τι βιώνουν οι πολίτες. 
Κύριοι Υπουργοί, 

Αναμένουμε άμεσα τις δικές σας ενέργειες για την ικανοποίηση των προαναφερθέντων εύλογων και δίκαιων αιτημάτων μας.Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube