Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014

Νέο Πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ απευθύνεται σε 7000 άνεργους απόφοιτους ΑΕΙ /ΤΕΙ μέχρι 29 ετών

ΟΑΕΔ
Το νέο πρόγραμμα  απευθύνεται σε νέους μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και είναι στα πλαίσια της συνεχιζόμενης επαγγελματικής  κατάρτισης με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων , αλλά και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης . Η σύνταξη του βιογραφικού πρέπει να είναι και σε έννοιες που είναι σχετικές με το περιβάλλον του «επιχειρείν» . Επίσης σε δεξιότητες Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Ημερομηνίες Υποβολής αιτήσεων:

  1. Για τους ωφελούμενους πτυχιούχους ανέργους: από 22.12.2014 & ώρα 11:00 έως 14.1.2015  μέχρι ώρα 24:00.
  2. Για τους παρόχους κατάρτισης: από 29.12.2014 & ώρα 11:00 έως   14.1.2015 μέχρι ώρα 24:00
Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι πτυχιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr
Πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και η Δημόσια Πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στο www.oaed.gr Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube