Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Έναρξη δωρεάν μαθημάτων πληροφορικής από τον ΟΑΕΔ και τη Microsoft

Έναρξη δωρεάν μαθημάτων πληροφορικής από τον ΟΑΕΔ και τη Microsoft
Το Πρόγραμμα με τον τίτλο “It Academy Program για Ανέργους”  αφορά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στονάνεργο πληθυσμό της Ελλάδας που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, μέσω της παροχής online εκπαίδευσης, τεχνογνωσίας και μαθημάτων ΤΠΕ, τα οποία θα βελτιώσουν τις δεξιότητες χρήσης των ΤΠΕ από τους ανέργους και θα τους υποστηρίξει στην καλύτερη προετοιμασία τους για τις απαιτήσεις του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Διαδικτυακή συνεργασία των εκπαιδευτών και μαθητών του προγράμματος, μέσω της παροχής διαδικτυακών μαθημάτων ΤΠΕ σε θέματα όπως λειτουργικά συστήματα, εργαλεία αυτοματισμού γραφείου, ERPs, CRMs, προγραμματισμού και διαχείρισης δικτύων. Παροχή διαδικτυακών εργαλείων υποστήριξης της εκπαίδευσης, περιοχές διαδικτυακών συζητήσεων και πόρων προς τους εκπαιδευτές και μαθητές του προγράμματος, έτσι ώστε να υποστηριχτεί η δημιουργία κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής, η συνεργασία μεταξύ μαθητών και η παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης προς όλους.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ .
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube