Σάββατο 20 Ιουνίου 2015

Οικονομική ενίσχυση σε Κωφούς/Βαρήκοους Φοιτητές (Απαραίτητα δικαιολογητικά)

Οικονομική ενίσχυση σε Κωφούς/Βαρήκοους Φοιτητές (Απαραίτητα δικαιολογητικά)
Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο κωφό/βαρήκοο φοιτητή που έχει άριστες επιδόσεις στις σπουδές του και χρειάζεται οικονομική ενίσχυση για τη συνέχιση των σπουδών του.

Απαραίτητα δικαιολογητικά  

  1. Ατομική και Οικογενειακή Φορολογική Δήλωση έτους 2015
  2. Ατομικό και Οικογενειακό Εκκαθαριστικό Σημείωμα έτους 2015
  3. Γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή άλλης αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, όπου να αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας
  4. Αντίγραφο οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών), όπου θα φαίνεται ο αριθμός μελών της οικογένειας του κωφού/βαρήκοου
  5. Βεβαίωση Σπουδών και Αναλυτική Βαθμολογία ΑΕΙ/ΤΕΙ
Έναρξη υποβολής 15/06/2015 Λήξη υποβολής 18/09/2015

Πηγή :foititikanea

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube