Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015

Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις του Δεκεμβρίου 2015

Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις του Δεκεμβρίου 2015
Οι ημερομηνίες  καταβολής των συντάξεων για το Δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΝΑΤ έχουν ως κάτωθι:  1. Το Δημόσιο : Παρασκευή  27 Νοεμβρίου 2015  θα καταβάλλει οι συντάξεις του μηνός Δεκεμβρίου.
  2. Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ):  Παρασκευή  27 Νοεμβρίου 2015 θα καταβάλλει τις συντάξεις μηνός Δεκεμβρίου.
  3. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) :  Τρίτη  1η Δεκεμβρίου 2015 θα καταβάλλει τις συντάξεις μηνός Δεκεμβρίου .
  4. 4Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) :  Τρίτη 1ην  Δεκεμβρίου 2015 θα καταβάλλει τις συντάξεις μηνός Δεκεμβρίου.
  5. ΝΑΤ και το ΤΑ.ΠΟ.ΤΕ. : Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 θα καταβάλλει τις συντάξεις μηνός Δεκεμβρίου.


Οι συντάξεις προπληρώνονται,ήτοι, με την πληρωμή καταβάλλεται η σύνταξη του επόμενου μήνα.
Το Δημόσιο καταβάλλει τις συντάξεις την προτελευταία εργάσιμη μέρα του προηγούμενου μήνα.
Το  Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων  - ΙΚΑ- καταβάλλει τις συντάξεις την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα (άρθρο 57 του Ν. 4144/2013-ΦΕΚ Α 88).

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών – ΟΑΕΕ - καταβάλλει τις συντάξεις την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα (άρθρο 57 του Ν. 4144/2013-ΦΕΚ Α88).                                          Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων –ΟΓΑ- καταβάλλει τις συντάξεις την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα (άρθρο 57 του Ν. 4144/2013 – ΦΕΚ Α 88).
Τα υπόλοιπα ταμεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας καταβάλλουν τις συντάξεις την προτελευταία εργάσιμη του προηγούμενου μήνα (άρθρο 57 του Ν. 4144/2013 – ΦΕΚ Α 88).

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube