Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016

Διαμαρτυρία για την μη πρόβλεψη ορισμού εκπροσώπων στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας από την ΕΣΑμεΑ

Διαμαρτυρία για την μη πρόβλεψη ορισμού εκπροσώπων στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας από την ΕΣΑμεΑ
Κύριε Υπουργέ,
Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, διαπίστωσε ότι στο σχέδιο νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» με την ψήφιση του άρθρου 59, που αφορά στη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας,  δεν έχει γίνει πρόβλεψη για συμμετοχή εκπροσώπων οριζόμενων από την Ε.Σ.Α.μεΑ., αλλά 3 εκπροσώπων από Συλλόγους ασθενών, οι οποίοι επιλέγονται μετά από κλήρωση.

Ο χώρος των ατόμων με αναπηρία, ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους εκπροσωπείται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), που είναι επίσημα αναγνωρισμένη δια του Ν.2430/96 (ΦΕΚ 156Α/10.7.96) ως Κοινωνικός Εταίρος της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και συμμετέχει στα κέντρα λήψης αποφάσεων, εκπροσωπώντας τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους στο διάλογο με την ελληνική Πολιτεία.

Δεν υπάρχει καμία οργάνωση ατόμων με χρόνιες παθήσεις που μπορούσε να ενταχθεί στην Ε.Σ.Α.μεΑ. και δεν έχει ενταχθεί. Γι’ αυτό θεωρούμε ότι ο αποκλεισμός της Ε.Σ.Α.μεΑ., της τριτοβάθμιας οργάνωσης εκπροσώπησης αυτού του χώρου, συνιστά ουσιαστικά αποκλεισμό της γνήσιας εκπροσώπησης του χώρου των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που είναι χρήστες των υπηρεσιών υγείας, στην εν λόγω Επιτροπή.

Η έλλειψη εκπροσώπησής μας στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της αρχής της εκπροσώπησης  και αδικία για όλο το αναπηρικό κίνημα της χώρας, δεδομένου ότι η Ε.Σ.Α.με.Α. συμμετείχε στην εν λόγω Επιτροπή από την σύστασή της.

Κύριε Υπουργέ,

Η εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους  δεν μπορεί να διεξάγεται με διαδικασία τύπου λοταρίας. Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι ούτε η Ε.Σ.Α.μεΑ. ούτε οι φορείς της εφόσον κληθούν, δε θα υποδείξουν εκπρόσωπο γι’ αυτή την επιτροπή, γιατί για εμάς δεν υπάρχει.
Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε να προχωρήσετε άμεσα σε νομοθετική παρέμβαση για τη θεσμική εκπροσώπηση της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην εν λόγω Επιτροπή και την αποκατάσταση αυτής της αδικίας.

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube