Τετάρτη 16 Απριλίου 2014

Διαδικασία επιλογής φορέων για συμμετοχή στο έργο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΒΜ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ”

Ε.Σ.Α.με.Α
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία σε μια προσπάθεια να υποστηρίξει τα άτομα με αναπηρία που διαβιούν σε ιδρύματα της χώρας ή που βρίσκονται σε κατάσταση απομόνωσης και αποκλεισμού θα υλοποιήσει εκπαιδευτική δράση με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΒΜ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ», στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» (Κωδ. ΟΠΣ 277710, 277711, 277712) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Η εκπαιδευτική δράση θα δώσει στα άτομα με βαριές αναπηρίες τη δυνατότητα εκμάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων (ατομική υγιεινή - κατάλληλη ένδυση, αυτοφροντίδα, εκμάθηση του χρήματος, εκμάθηση του χρόνου, ενασχόληση με την επικαιρότητα, κοινωνικοί κανόνες και συμπεριφορά με σκοπό την ανάπτυξη της αίσθησης του ανήκειν,  ζωγραφική, χειροτεχνίες, μικροκατασκευές, θεατρικό παιχνίδι, χοροθεραπεία, μουσικοθεραπεία - μουσικοκινητική, κίνηση - υγεία - ευεξία και  αθλητισμός) προκειμένου να αναπτύξουν προσωπική ή ομαδική  δραστηριότητα, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους και να υποστηριχθεί η οικογένεια.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στους φορείς (δομές κλειστής περίθαλψης, σωματεία/σύλλογοι ατόμων με αναπηρία και γονιών ατόμων με αναπηρία κ.λπ.), που θα επιλεγούν θα  τοποθετηθούν εκπαιδευτές (διαφόρων ειδικοτήτων π.χ. ψυχοπαιδαγωγοί, μουσικοθεραπευτές, παιδαγωγοί θεάτρου ή θεατρικού παιχνιδιού, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, γυμναστές, χοροθεραπευτές, νοσηλευτές) για την εφαρμογή αναλυτικού εκπαιδευτικού προγράμματος κοινωνικών δεξιοτήτων.

Περιφέριες

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία βρίσκεται στη φάση της κατάρτισης του πίνακα των φορέων ανά τη χώρα που θα συμμετέχουν στο έργο. Για τον λόγο αυτό θα θέλαμε, εφόσον επιθυμείτε ως φορέας να ενταχθείτε στη διαδικασία επιλογής για συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΒΜ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ», να μας ενημερώσετε εγγράφως (βλ. αίτηση παρακάτω) το αργότερο μέχρι τις 23 Απριλίου 2014.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις φορέων υπερβαίνουν τον προβλεπόμενο αριθμό τμημάτων ανά Περιφέρεια σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, η επιλογή θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
  1. αριθμός ατόμων που εξυπηρετεί ο φορέας, 
  2. ηλικιακή κατηγορία των εξυπηρετούμενων, 
  3. βαρύτητα αναπηρίας των εξυπηρετούμενων.


Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, υποχρεούμαστε να τηρήσουμε τη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία, το ισχύον σύστημα διαχείρισης και το γενικό και ειδικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Επισύναψη αιτήσεως


Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube