Δευτέρα 26 Μαΐου 2014

Από 1ης Ιουνίου 2014 υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΙΚΑ
 Στις 22 Μαΐου 2014 εκδόθηκε  Δελτίο Τύπου απο το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπου αναφέρεται στην  απόφαση της Διοίκησης του για την  υποχρεωτική υποβολή ηλεκτρονική αίτησης  συνταξιοδότησης γήρατος και αναπηρίας από τους ασφαλισμένους του από 1ης Ιουνίου 2014,
Η υποβολή της αίτησης θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος (www.ika.gr)
Μεταξύ ων άλλων αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους και επί πλέον θα έχουν άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες  που αφορούν στο συνταξιοδότηση.
Για να εισέλθουν στην ειδική εφαρμογή της ιστοσελίδας του Ιδρύματος  θα πρέπει να εισάγουν τους κωδικούς που τους χορήγησε η Εφορία για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης από 1 Ιουλίου 2014

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενημερώνει ότι από την 1η Ιουλίου 2014 η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος.                                                                                                 
Η διαδικασία είναι πολλαπλά επωφελής, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησης συνταξιοδότησης και γενικά αποκτούν άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που παρέχει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους. Με τις δυνατότητες αυτές περιορίζεται δραστικά η προσέλευση στα Υποκαταστήματα και βελτιώνεται η παραγωγικότητα των υπαλλήλων, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής σύνταξης.   
Από 1 Ιουνίου 2014 οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας ή να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν την αίτηση συνταξιοδότησής τους, πρέπει απλώς να εισέλθουν στην ειδική εφαρμογή της ιστοσελίδας του Ιδρύματος (www.ika.gr) και να εισαγάγουν τους κωδικούς που τους έχουν χορηγηθεί από την Εφορία για την είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Η ηλεκτρονική εφαρμογή θα υποστηρίζει τους ασφαλισμένους με οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνταξιοδότησης.
Παράλληλα, εξακολουθεί να λειτουργεί η ηλεκτρονική υπηρεσία πιστοποίησης των ασφαλισμένων με τον κλειδάριθμο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για όσους επιθυμούν να τη χρησιμοποιήσουν. 
Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι που προτίθενται να καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1 Ιουλίου 2014 και μετά θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και να εξοικειωθούν με τη νέα διαδικασία, δεδομένου ότι η προαιρετική δυνατότητα υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης στα Υποκαταστήματα διατηρείται μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2014.   
Στην περίπτωση αδυναμίας πιστοποίησης, οι ασφαλισμένοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους θα πρέπει να προσέλθουν στο Τμήμα Μητρώου οποιουδήποτε Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τα στοιχεία ταυτοποίησης των ασφαλισμένων (Δελτίο ταυτότητας/διαβατήριο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube