Παρασκευή 9 Μαΐου 2014

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Μάρτιο & Απρίλιο 2014

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων
Με απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών επιχορηγήθηκαν με το χρηματικό ποσό των 113.750.296,56 Ευρώ οι Δήμοι, από τους αυτοτελείς πόρους του 2014. Σκοπός η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2014, καθώς και στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του νόμου Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36 Α').

Τα ποσά που αποδίδονται αποτελούν έσοδο του Κ.Α.Ε 647 «Προνοιακά επιδόματα» του προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα αποδοθούν σε αυτούς, με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Επίσης οι Δήμοι θα πρέπει να κοινοποιήσουν μέχρι την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014 τα ποσά που απαιτούνται για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων Μαΐου και Ιουνίου 2014. 

Απόφαση Αρ. Πρωτ.18189/7.5.2014


Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube