Παρασκευή 23 Μαΐου 2014

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για έγκριση θεμάτων τοποθέτησης κοχλιακών εμφυτευμάτων.

Κοχλιακά εμφυτεύματα
Με απόφαση του κου Σπυρίδωνα - Άδωνι  Γεωργιάδη Υπουργού Υγείας έγινε αποδεκτή η υπ’ αριθμ. 12 απόφαση της 234ης/16-12-2011 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας  (Κ.Ε.Σ.Υ.) σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και θα πρέπει οι ασφαλισμένοι να υποβάλλουν στον ασφαλιστικό φορέα τους για την εξέταση εμφύτευσης κοχλιακών πόρων.
Τα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:A) Προεγχειρητικός έλεγχος παιδιών
 1. Τυμπανόγραμμα 
 2. Ακουστικά προκλητά δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους και ASSR (όταν είναι εφικτό)
 3. Ωτακουστικές εκπομπές
 4. Ακοομετρία οπτικής ενίσχυσης (visual reinforcement audiometry) αι εφικτή
 5. Μαγνητική και αξονική τομογραφία λιθοειδών
 6. Ωτορινιλαριγγολογική παιδιατρική, παιδοψυχιατρική εκτίμηση ή παιδοψυχολογική, όταν ενδείκνυται από τον παιδίατρο
 7. Λογοθεραπευτική εκτίμηση
 8. Τονικό ακοόγραμμα και ομιλητική ακοομετρία (όταν είναι εφικτη με ακουστικά βαρηκοΐας)
B) Προεγχειρητικός έλεγχος ενηλίκων 

 1. Τονική ακοομετρία
 2. Ομιλητική Ακοομετρία με ακουστικά βαρηκοΐας (όπου είναι εφικτό)
 3. Αξονική τομογραφία λιθοειδών (χωρίς σκιαγραφικό) (υψηλής ευκρίνειας) 
 4. Μαγνητική τομογραφία σε ειδικές περιπτώσεις όπως υποψία κοχλιακής ωτοσκλήρυνσης, μετά από μηνιγγίτιδα.
 5. Λογοθεραπευτική εκτίμηση
 6. Ωτορινολαρυγγολογική εκτίμηση
Ήδη η απόφαση του κου Υπουργού Υγείας δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως  Τεύχος Δεύτερο  Αρ. Φύλλου 581/ 10 Μαρτίου 2014.
Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube