Σάββατο 28 Ιουνίου 2014

Μέχρι την Δευτέρα 30 Ιουνίου οι αιτήσεις για εγγραφές και επανεγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του ΟΑΕΔ

Παιδικοί σταθμοί ΟΑΕΔ
Το ΔΣ του ΟΑΕΔ με την υπ’ αρ. απόφασή του 1866/2710.06.2014 είχε εγκρίνει Προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών βρεφών και νηπίων στους ΒΝΠ Σταθμούς του.
Χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων  ορίστηκε από 12 Ιουνίου 2014 μέχρι και 30 Ιουνίου 2014 .
Πρέπει να σημειωθεί  ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν δυνατότητα υποβολής αιτήσεων μέχρι  και την Δευτέρα  30 Ιουνίου 2014.

Οι γονείς και κηδεμόνες  βρεφών και νηπίων που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση  , μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες μέρες  στους αντίστοιχους βρεφονηπιακούς σταθμούς από τις

9 το πρωί έως και τις 2:00 το μεσημέρι.
Το ωράριο λειτουργίας των παραπάνω παιδικών σταθμών θα είναι από τις 6:45 το πρωί μέχρι και τις 4:00 το απόγευμα .
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων  θα δημιουργηθούν προσωρινοί  πίνακες αξιολόγησης και επιλογής για βρέφη : 
 1. από 8 μηνών μέχρι και 17 μηνών 
 2. από 18 μηνών μέχρι και 30 μηνών 
 3. από 31 μηνών μέχρι και την προσχολική ηλικία  δηλαδή προνήπια.
Οι πίνακες θα αναρτηθούν στους κατά τόπους ΒΝΣ του Οργανισμού, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. 
Εντός πέντε [5] εργάσιμων ημερών οι δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν ενστάσεις στους κατά τόπους βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς. 
Οι τελικοί πίνακες επιλογής θα αναρτηθούν το δεύτερο 15θήθερο του Ιουλίου.

Σημειώνουμε ότι οι εν λόγω βρεφονηπιακοί  παιδικοί σταθμοί του ΟΑΕΔ που θα φιλοξενήσουν βρέφη από 8 μηνών μέχρι  και 4,5 ετών νήπια θα λειτουργήσουν   εντελώς δωρεάν  (ανταποδοτικό πρόγραμμα προς δικαιούχους). Παρέχεται δε η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή [πρωινό μεσημεριανό καθημερινά} που παρασκευάζεται στους σταθμούς . Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα , η αίτηση γίνεται από εταιρία παρασκευής τροφίμων.

Η έναρξη λειτουργίας  είναι  από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι και 31 Ιουλίου 2015. και θα εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης , που θα εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού.. 
Πότε θα  διακόπτουν τη λειτουργία τους οι βρεφονηπιακοί σταθμοί :
 1. από 24 Δεκεμβρίου  έως και 5 Ιανουαρίου 
 2. από Μ. Πέμπτη  έως και την Κυριακή του Θωμά
 3. Τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών , καθώς και στις τοπικές εορτές .
 4. Τον  μήνα Αύγουστο που όλο το παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό παίρνει υποχρεωτικά την ετήσια κανονική του άδεια [για θερινές διακοπές] .
Δικαιολογητικά εγγραφής 
Για εγγραφή  ή και  επανεγγραφή  βρεφών – νηπίων οι γονείς και κηδεμόνες υποβάλλουν σε κάθε βρεφονηπιακό σταθμό για τον οποίο ενδιαφέρονται έντυπη αίτηση , η οποία χορηγείται από τον  Βρεφονηπιακό Σταθμό  και από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, και συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά  εγγραφής:

Α) Υποχρεωτικά Δικαιολογητικα:
 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  και πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού που να εκδόθηκε εντός 6μήνου πριν από την κατάθεσή του στην υπηρεσία.
 2. Βεβαίωση υγείας του παιδιού (έντυπο που χορηγείται από τον βρεφονηπιακό σταθμό  ή από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ).
 3. Φωτοαντίγραφο  εκκαθαριστικού σημειώματος για το οικονομικό έτος 2013.
 Β)  Ειδικά Δικαιολογητικά ανά περίπτωση:
 1. Φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του πατέρα και της μητέρας, το οποίο να είναι θεωρημένο το τρεχον έτος.
 2. Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασάις από τον εργοδότη. Ο έλεγχος της πλήρωσης της προϋπόθεσης συμμετοχής των ημερών εργασίας θα γίνει με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το ΙΚΑ.
 3. Στις περιπτώσεις συμμετεχόντων που για οποιονδήποτε λόγο οι ημέρες εργασίας τους δεν έχουν μηχανογραφεί από το ΙΚΑ(π.χ. εργαζόμενοι σε ΔΕΗ ή φορτοεκφορτωτές, δασεργάτες, κ.ο.κ.) 
 • Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησής τους για τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν και για το ποσοστό κρατήσεων υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας κατά το έτος 2013
 • Ατομικά Δελτία Εισφορών(ΑΔΕΙ) έτους 2013
 • Δελτία Ατομικών Εισφορών(ΔΑΤΕ) έτους 2013
λεπτομέρειες για τους παιδικούς σταθμούς ΟΑΕΔ εδώ

πηγή πληροφοριών  dikaiologitika.gr 
 
Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube