Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014

Καταγραφή Ασφαλιστικό - Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικού Φακέλου

Ο.Α.Ε.Ε.
Την 1η Ιουνίου αρχίζει ο ΟΑΕΕ να υλοποιεί τη δράση «καταγραφή ασφαλιστικού βίου – ψηφιοποίηση ασφαλιστικού φακέλου». Έτσι επιχειρείται η ψηφιακή απεικόνιση στοιχείων και αρχείων , που μέχρι σήμερα ,παρακολουθούνται σε φυσική μορφή .Αυτή η δράση μαζί με τη δράση «Ψηφιοποίηση ονομαστικών καταστάσεων» και η οποία θα αρχίσει να υλοποιείται στο αμέσως επόμενο διάστημα και μαζί με το Μητρώο Εισφορών, που τηρεί η ΗΔΙΚΑ, θα οδηγήσει στην ηλεκτρονική πρόσβαση στο σύνολο της ασφαλιστικής και οικονομικής κατάστασης των ασφαλισμένων.  
Η δημιουργία και η πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο θα έχει ως αποτέλεσμα την ελάφρυνση των Υπηρεσιών, την ταχυτάτη εξυπηρέτηση και  την αξιοποίηση του δικτύου καταστημάτων του Οργανισμού, ανεξάρτητα από χωροταξικά όρια αρμοδιότητας , καθώς και την άμεση παρακολούθηση των οικονομικών υποχρεώσεων των ασφαλισμένων , την επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης διοικητικών πράξεων , αλλά και την συντόμευση και απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών.

Σταδιακά και με την πάροδο του χρόνου στην καθημερινή πρακτική θα αντικατασταθεί  η χρησιμότητα του φυσικού φακέλου , που πλέον θα χρησιμοποιείται για την αρχειοθέτηση των εντύπων στοιχείων – παραστατικών.
Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube