Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

ΕΣΑμεΑ και EDF χαιρετίζουν την εκ νέου θέσπιση της διακομματικής ομάδας για την Αναπηρία στο Ευρωκοινοβούλιο

ΕΣΑμεΑ
Το EDF (European Disability Forum - Ευρωπαϊκό Φόρουμ ΑμεΑ) και η ΕΣΑμεΑ χαιρετίζουν την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων για την επανασύσταση της διακομματικής ομάδας για την Αναπηρία στη νέα θητεία του Ευρωκοινοβουλίου. Η διακομματική ομάδα για την Αναπηρία συστάθηκε για πρώτη φορά το 1979, είναι ένα μία από τις πιο συναινετικές και μεγαλύτερες διακομματικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με συνεπή διακομματική στήριξη περίπου 100 μελών. Είναι το μόνο όργανο το οποίο επικεντρώνεται στην Αναπηρία και επιτρέπει τον τακτικό διάλογο με τα άτομα με αναπηρία και τις αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις.


Από την ίδρυσή του, το EDF και τα μέλη του έχουν συνεργαστεί στενά με τους ευρωβουλευτές της διακομματικής ομάδας, προωθώντας μια Ευρώπη απαλλαγμένη από διακρίσεις, όπου 80 εκατομμύρια πολίτες με αναπηρία θα μπορούν να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας.  «Η διακομματική ομάδα για την Αναπηρία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο προωθώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, σχέδια νόμων και πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα με αναπηρία. Δίχως τη διακομματική ομάδα για την Αναπηρία, δεν θα είχαμε σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ζωής των ατόμων με αναπηρία. Εκ μέρους όλου του αναπηρικού κινήματος, θέλω να εκφράσω τη βαθιά εκτίμηση και ευγνωμοσύνη μας προς τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι αγωνίστηκαν για την επαναθέσπιση της διακομματικής ομάδας και ιδίως εκείνων που κατάφεραν να πείσουν τις πολιτικές τους ομάδες για τη σημασία της», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ και του EDF  Ιωάννης Βαρδακαστάνης.
Τρεις πολιτικές ομάδες ψήφισαν να συμπεριληφθεί η διακομματική ομάδα για την Αναπηρίας μεταξύ των προτεραιοτήτων τους, κάνοντας δυνατή την ανασύστασή της: το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι Σοσιαλδημοκράτες και η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά - Βόρεια Πράσινη Αριστερά.
Το EDF προσβλέπει στη συνεργασία με τη νέα διακομματική ομάδα, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις.

Γιατί χρειάζεται η διακομματική ομάδα για την Αναπηρία;
Το 2015 θα είναι μια κρίσιμη χρονιά με την αναθεώρηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Αναπηρία. Ξεκινά επίσης, ο διάλογος μεταξύ της ΕΕ και της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD). Θα είναι επίσης η χρονιά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δρομολογήσει, ελπίζουμε, την πρότασή της για την ευρωπαϊκή πράξη Προσβασιμότητας και τη σύναψη της Οδηγίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην ΕΕ, τα οποία περιμένουμε εδώ και πολύ καιρό. Η διακομματική ομάδα για την Αναπηρία είναι αναγκαία, διότι τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να υποφέρουν από σοβαρές διακρίσεις σε όλες τις πτυχές της ζωής τους και δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους υπόλοιπους πολίτες της ΕΕ. Για παράδειγμα, το ποσοστό ανεργίας τους είναι περισσότερο από δύο φορές υψηλότερο από αυτό των ατόμων χωρίς αναπηρία.

Η διακομματική ομάδα για την Αναπηρίας είναι αναγκαία, διότι η ΕΕ, καθώς και τα περισσότερα κράτη μέλη, είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (πρώτη και μόνη διεθνή συνθήκη, που η ΕΕ έχει επικυρώσει ποτέ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων) και ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο δεσμεύεται για την εφαρμογή της Σύμβασης. Το έργο της διακομματικής ομάδας για την Αναπηρία αποτελεί κρίσιμο μοχλό στο να διεγείρει και να επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τηρήσει και να υλοποιήσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών.
 Η διακομματική ομάδα για την Αναπηρία είναι αναγκαία, διότι ως ένα φόρουμ συζήτησης με την κοινωνία των πολιτών και ειδικότερα με τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία, συμβάλλει στην υλοποίηση ενός σημαντικού άρθρου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών: καμία απόφαση για τα άτομα με Αναπηρία, χωρίς τα άτομα με αναπηρία (άρθρο 4.3). Χρέη γραμματείας εκτελεί στη διακομματική ομάδα για την Αναπηρία το EDF.

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube