Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με τις 43 παθήσεις που δεν περνούν επανέλεγχο ΚΕΠΑ και κρίνονται επ’ αόριστον

Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με τις 43 παθήσεις που δεν περνούν επανέλεγχο ΚΕΠΑ και κρίνονται επ’ αόριστον
Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα, που αναπαράγονται κατά καιρούς και αναφέρονται στην έναρξη εφαρμογής από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. των διατάξεων της με αρ. Φ.11321/οικ.31102/1870/31-10-2013 (ΦΕΚ 2906/τ.Β΄/ 18-11-2013) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας [Πίνακας παθήσεων για τις οποίες η αναπηρία κρίνεται επ' αόριστον], σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Με τη σχετική Υπουργική Απόφαση θεσπίστηκε η επέκταση σε σαράντα τρεις (43) συνολικά παθήσεις, των παθήσεων που αρχικά είχαν καθοριστεί με το άρθρο 16 του ν.3846/2010 (ΦΕΚ Α΄66) για τους ασφαλισμένους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας κρίνεται επ' αόριστον, εφ' όσον πληρούνται για κάθε πάθηση οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, προκειμένου να αποφεύγεται η ταλαιπωρία της επανεξέτασης των ασθενών σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και να αποσυμφορούνται τα ΚΕ.Π.Α. από την επανάκριση των περιπτώσεων αυτών. 

Οι σχετικές διατάξεις μας κοινοποιήθηκαν με την αρ.Φ80000/οικ.36201/ 2152/10-01-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, με την επισήμανση ότι, αυτές καταλαμβάνουν εφεξής όλες τις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία που αιτούνται πιστοποίηση βαθμού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. (ασφαλισμένων και ανασφάλιστων) και έχουν ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (18/11/2013) και μετά. 

Δηλαδή, αφορούν όλες τις περιπτώσεις που κρίνονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. από την ημερομηνία αυτή και μετά, καθώς και εκείνες που κατά το χρόνο δημοσίευσης της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης βρίσκονταν σε αναμονή εξέτασης και όχι τις περιπτώσεις που ήδη είχαν κριθεί και είχαν εκδοθεί οριστικές γνωματεύσεις μέχρι την ημερομηνία αυτή, δεδομένου ότι οι σχετικές διατάξεις δεν έχουν αναδρομική ισχύ.

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube