Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015
Με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκαν τα κονδύλια για τα προνοιακά επιδόματα των μηνών Ιανουαρίου -  Φεβρουαρίου έτους 2015 [Α΄διμήνου] και θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες η καταβολή τους απο τους δήμους της χώρας .

Συγκεκριμένα κατανέμονται , από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», συνολικό ποσό 114.440.854,60 € στους παρακάτω Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για τα προνοιακά επιδόματα στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν στους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο έτους 2015 καθώς και στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων.
Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδο του Κ.Α.E 062 « Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων», του προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα αποδoθούν σε αυτούς, με χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2015 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους καθώς και ποσά που ζητήθηκαν από τις αρμόδιες πρόνοιες και αφορούν στη παράταση.

Τέλος παρακαλούνται οι Δήμοι να γνωρίσουν έως τη Παρασκευή 17 Απριλίου τα ποσά που απαιτούνται προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Μαρτίου – Απριλίου 2015.


Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube