Κυριακή 7 Ιουνίου 2015

Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τα ΑμεΑ την απλοποίηση λειτουργίας των Κ.Ε.Π.Α.

Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τα ΑμεΑ την απλοποίηση λειτουργίας των Κ.Ε.Π.Α. κλπ.
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα».
Το νομοσχέδιο θα διατηρηθεί σε φάση διαβούλευσης έως τις 12 το μεσημέρι την Τρίτη 9 Ιουνίου.


Ο Αναπληρωτής Υπουργός Δημήτρης Στρατούλης  έθεσε από την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 στις 10:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα» και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 9/6 και ώρα 12:00.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Άρθρο 01: Ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία
Άρθρο 02: Τροποποίηση παρ.1 του άρθρου 6 του ν.3863/2010
Άρθρο 03: Τροποποίηση παρ.5β του Άρθρου 6ν.3863/2010 – Κατάργηση παραβόλου ΚΕΠΑ για ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών επιδομάτων αναπηρίαςΆρθρο 04: Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν.3863/2010 – Συγκρότηση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής – Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.)
Άρθρο 05:Εξαίρεση των ιατρών του Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. από τις διατάξεις που διέπουν την επιλογή προσωπικού με σύμβαση έργου κατ’αναλογική εφαρμογή του Άρθρου 21 ν. 2190/1994
Άρθρο 06: Εκπροσώπηση Ε.Σ.Α.με.Α. και Α.Γ.Σ.Σ.Ε. στο Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΤΑΜ Άρθρο 07: Κατάργηση αναστολής καταβολής εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας-τετραπληγίας κατά τη νοσηλεία των δικαιούχων

Άρθρο 08: Αντικατάσταση του όρου «τυφλότητα» με τον ειδικότερο όρο «αναπηρία όρασης» στην ΚΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529
Άρθρο 09: Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης
Άρθρο 10: Tροποποίηση του άρθρου 27 του ν.1902/1990
 Η περ. δ’ της παρ.5 του άρθρου 27 του ν.1902/1990 αντικαθίσταται ως εξής: Ο ασφαλισμένος θεωρείται ανάπηρος ή μερικά ανάπηρος κατά την έννοια των προηγούμενων εδαφίων, έστω και εάν η πάθηση ή βλάβη ή εξασθένηση σωματική ή πνευματική είναι προγενέστερη της υπαγωγής του στην ασφάλιση, εφ` όσον όμως η μεταγενέστερη της ασφάλισης αναπηρία φθάνει τουλάχιστον το 40% της κατά περίπτωση αναπηρίας. Το άρθρο 9 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α΄) καταργείται αφ’ ης ίσχυσε.

Άρθρο 11: Οριστικοποίηση συντάξεων αναπηρίας
Οι προϋποθέσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 18 της αριθμ. 57440/1938 Υ.Α., όπως ισχύει, περί «Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ») (ΦΕΚ 33, Β΄) για την αυτοδίκαιη οριστικοποίηση της χορηγούμενης σύνταξης λόγω αναπηρίας που ισχύουν για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους του, εφαρμόζονται και για τους αντίστοιχους ασφαλισμένους Φορέων, Κλάδων και Τομέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον από τις καταστατικές τους διατάξεις ή άλλες διατάξεις της νομοθεσίας δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη.
Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και η υποβολή σε εξετάσεις από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές σε χρόνο προγενέστερο της ισχύος της διάταξης αυτής, συνυπολογίζονται για την κατά τα ανωτέρω οριστικοποίηση της σύνταξης λόγω αναπηρίας.

Άρθρο 12:Παροχή δυνατότητας στους συνταξιούχους ΟΓΑ δικαιούχους του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας τυφλούς, παραπληγικούς και απόλυτα αναπήρους που δεν έχουν μέλη οικογένειας δικαιούχους του Λ.Α.Ε. να έχουν συνοδό όταν συμμετέχουν στα προγράμματα του Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών.

Άρθρο 13: Συγκρότηση Ειδικών κλιμακίων ελέγχου


Άρθρο 14: Παράταση ανώτατου ορίου παραμονής υπαλλήλων


Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube