Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015

Διαμαρτυρία εκπαιδευτικών με σκλήρυνση κατά πλάκας

Διαμαρτυρία εκπαιδευτικών με σκλήρυνση κατά πλάκας
Πρόσφατες πληροφορίες από το Υπουργείο, δημοσιευμένες σε διάφορα άρθρα τις τελευταίες ώρες κάνουν λόγο για μοριοδότηση των πολυτέκνων και τριτέκνων συναδέλφων στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του Υπουργείου βάσει της μεταβατικής περιόδου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.3848/2010 βάσει της οποίας είχε ληφθεί μέριμνα για τους εκπαιδευτικούς γονείς άνω των τριών τέκνων με τη μοριοδότησή τους για την τελική κατάταξη στους πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Επισημαίνεται ότι οι γονείς άνω των τριών τέκνων λαμβάνουν 10 μονάδες που είναι το μέγιστο ανάμεσα στα μοριοδοτούμενα ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια του νόμου.


Ενημερώνουμε το Υπουργείο ότι η κοινωνική πολιτική δεν εξαντλείται μονομερώς και δεν είναι επιλεκτική τη στιγμή που και για εμάς προβλέπεται ανάλογη μερίμνα: προβλέπεται μοριοδότησή βάσει του Ν.3848/2010 σύμφωνα με την οποία, η πάθηση από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή η σκλήρυνση κατά πλάκας ή η μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία μοριοδοτείται με επτά (7) μονάδες!

Αναμένουμε την ορθή επαναδιατύπωση και την πρέπουσα ευαισθησία εκ μέρους του Υπουργείου απέναντι σε μια ευπαθή κοινωνική ομάδα συναδέλφων εκπαιδευτικών που αντίθετα με άλλες κατηγορίες συναδέλφων ΔΕΝ επέλεξαν την κρισιμότητα και την μη

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής κατηγορίας             
(σκλήρυνση κατά πλάκας) με προϋπηρεσία.

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube