Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015

Ζητούνται ελληνόφωνοι φοιτητές για διεξαγωγή έρευνας στην Αυστραλία

Ζητούνται ελληνόφωνοι φοιτητές για διεξαγωγή έρευνας στην Αυστραλία
Η Φροντίδα, ένας κοινωφελής οργανισμός που προσφέρει υπηρεσίες διαμονής και φροντίδας σε ηλικιωμένους Αυστραλούς ελληνικής καταγωγής, ζητεί να προσλάβει ελληνόφωνους/νες φοιτητές/τριες πανεπιστημίου, οι οποίοι θα αναλάβο υν την ολοκλήρωση της Έρευνας για τις υπηρεσίες διαμονής ηλικιωμένων, που θα λάβει χώρα τον Νοέμβριο του 2015 στις 4 εγκαταστάσεις των γηριατρείων της Φροντίδας στην ευρύτερη περιοχή της Μελβούρνης.

Προϋποθέσεις:

 • Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να μπορούν άνετα να επικοινωνήσουν προφορικά στα ελληνικά και να μεταφράζουν στα Αγγλικά αβίαστα και σε γραπτό λόγο.
 • Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν ώριμη συμπεριφορά, να απολαμβάνουν να βρίσκονται μεταξύ ηλικιωμένων, να δείχνουν σεβασμό, ευπρέπεια και ευαισθησία, ιδιαίτερα δε στα άτομα με νοητικό μειονέκτημα ή άνοια.
 • Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να δείχνουν κατανόηση στους ηλικιωμένους που ζουν στο γηριατρείο.
 • Οι φοιτητές/τριες θα υποχρεούνται να υποβάλλουν το ερωτηματολόγιό τους συμπληρωμένο, στον Διευθυντή κάθε μονάδας.
 • Όλοι οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη και για τους επιτυχόντες θα ζητηθεί εκ μέρους της Φροντίδας από την αστυνομία, ένα πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
 • Πριν από την έναρξη της έρευνας θα δοθεί πλήρης ενημέρωση και κατατόπιση.
 • Ο Διευθυντής κάθε μονάδας θα εξετάσει τα ερωτηματολόγια, για να εξακριβώσει ότι έχουν συμπληρωθεί ορθά και να επιβεβαιώσει πόσα ερωτηματολόγια έχουν παραδοθεί.
 • Οι έρευνες θα διεξαχθούν στις 4 εγκαταστάσεις της Φροντίδας στη Βικτώρια, στις περιοχές Thornbury, Clayton, Templestowe και St. Albans.
 • Οι έρευνες θα διενεργηθούν μέσα με τέλη Νοεμβρίου του 2015.
Κίνητρα για τους φοιτητές:
 • Θα υπάρχει ωριαία αμοιβή.
 • Θα παρασχεθεί από την Φροντίδα μια συστατική επιστολή μετά το πέρας της έρευνας.
 • Εμπειρία που προσφέρεται στους φοιτητές από μια εσωτερική ματιά του τομέα φροντίδας ηλικιωμένων.
 • Θα δοθεί βεβαίωση πρακτικής εξάσκησης της ελληνικής γλώσσας.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος, επικοινωνήστε με την κα. Ζωή Αγγελή στον τηλεφωνικό αριθμό 95524102 ή στο zoe.angeli@fronditha.org.


Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube