Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους - ΤΕΒΑ ως τις 26 Αυγούστου 2015

Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους - ΤΕΒΑ ως  τις  26 Αυγούστου 2015
Σύμφωνα με ανακοίνωσή του ,το υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ενημερώνει ότι  παρατείνει τη προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους – ΤΕΒΑ (FEAD)  για την «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή» μέχρι τις  26 Αυγούστου 2015.


Υπενθυμίζεται ότι, οι ωφελούμενοι μπορούν να ενημερωθούν είτε μέσω του  διαδικτύου , ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eiead.gr/, επιλέγοντας τον σύνδεσμο ΤΕΒΑ, είτε ανάλογα σε ποια  περιφέρεια διαμένουν, από τον Επικεφαλής Εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης, από τους Εταίρους αυτής και από τις άτυπες Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στη συνέχεια μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 στο πρόγραμμα του ΤΕΒΑ  είτε ιδιωτικά από τον προσωπικό τους υπολογιστή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.idika.org.gr/teba/, είτε στα σημεία που έχει ορίσει ο Επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης, είτε στις άτυπες Δομές.

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει ή να υποβληθεί η φορολογική δήλωση του 2015. Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα) είναι 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο, 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.


Πρέπει δε η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 Ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 Ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 Ευρώ για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube