Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015

Ποιες βεβαιώσεις του ΟΑΕΔ εκδίδουν τα ΚΕΠ

Ποιες βεβαιώσεις του ΟΑΕΔ εκδίδουν τα ΚΕΠ
Έναρξη διοικητικών διαδικασιών του ΟΑΕΔ που διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά και μέσω των ΚΕΠ. Οι ακόλουθες διοικητικές διαδικασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής, κατόπιν διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ «ΕΚΕΡ -ΕΡΜΗΣ»


1. ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΑΝΕΡΓΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ   ΠΑΡΟΧΗ   ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ


2. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω διοικητικών διαδικασιών μέσω ΚΕΠ απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α) Αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας του ενδιαφερόμενου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο). Σε περίπτωση κατά την οποία προσέρχεται εκπρόσωπος του δικαιούχου απαιτείται επίδειξη εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής.
Για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας καθώς και για την έκδοση όλων των βεβαιώσεων των επιδοτούμενων ή μη ανέργων, απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους σύμφωνα με τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις (Ν. 3996/2011, Ν. 4302/2014).
Η ανανέωση του δελτίου ανεργίας γίνεται μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών πριν ή μετά την προβλεπόμενη και αναφερόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου.

Β) Έγγραφα από το οποία προκύπτει ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube