Σάββατο 23 Μαρτίου 2019

21 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down 2019

Η 21η Μαρτίου έχει ορισθεί από τον ΟΗΕ ως παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης- ενεργοποίησης της διεθνούς κοινότητας για τα άτομα με το σύνδρομο Down.
Το σύνδρομο Down, αποτελεί μία γενετική κατάσταση και όχι ασθένεια. Τα άτομα με σύνδρομο Down, πέρα από κάποια κοινά εμφανισιακά γνωρίσματα, έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό μία σειρά αναπτυξιακών δυσκολιών οι οποίες αφορούν την κινητική και τη γνωστική τους ανάπτυξη. Ωστόσο, με την κατάλληλη υποστήριξη μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες που θα ενισχύουν τη δυνατότητα ένταξης τους στην κοινωνία, σε ίση βάση με όλους τους πολίτες.

Η διαφορετικότητα είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε ανθρώπινης ύπαρξης, όμως, η ισότητα και ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των αναγκών κάθε ανθρώπου, είναι αυτά που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας.
Ο σεβασμός των δικαιωμάτων και η ισότητα, αποτελούν, άλλωστε, τις βάσεις της δικαιωματικής προσέγγισης και του κοινωνικού μοντέλου για την αναπηρία, που τόσο η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, όσο και ολόκληρο το Εθνικό και Παγκόσμιο Αναπηρικό Κίνημα έχουν υιοθετήσει.
Κι επειδή σε πολλές χώρες, τα άτομα με σύνδρομο Down, αντιμετώπιζαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν το κοινωνικό στίγμα, διακρίσεις, νομικά-οικονομικά και κοινωνικά εμπόδια που δυσχεραίνουν τη συμμετοχή τους στην κοινωνία, κάθε βήμα που γίνεται ή/και πρέπει να γίνει για την εξάλειψη του στίγματος και της άρσης των διακρίσεων και πάσης φύσεως εμποδίων, προκειμένου να μην είναι μετέωρο βήμα, αλλά να είναι ουσιαστικό, θα πρέπει κάθε ημέρα να περιλαμβάνει και να εδραιώνει μέτρα και πολιτικές για την εκπαίδευση, την υγεία, την εργασία, την αποκατάσταση, τη φροντίδα, την Υποστηριζόμενη ή/και την Ανεξάρτητη Διαβίωση, κι εν γένει την οικονομική-πολιτική-κοινωνική ζωή των ατόμων με σύνδρομο Down, των ατόμων με κάθε μορφής αναπηρία.
Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, μαζί με τις χιλιάδες οικογένειες των ατόμων με Σύνδρομο Down και ολόκληρο το Αναπηρικό Κίνημα, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ίσων ευκαιριών στη ζωή, την εκπαίδευση, την εργασία, την υγεία, τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, την υποστηριζόμενη και την ανεξάρτητη διαβίωση και εν γένει την ισότιμη κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, με την άρση κάθε αδικίας που θέτει στο περιθώριο, την φτώχια και τον κοινωνικό αποκλεισμό τα άτομα με Σύνδρομο Down και άλλες βαριές αναπηρίες και τις οικογένειές τους.

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube