Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019

20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού

Η 20η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με αφετηρία την υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τριάντα χρόνια πριν, το 1989. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, φέροντας οριζόντιο χαρακτήρα, περιλαμβάνει κατηγορίες δικαιωμάτων για το σύνολο του παιδικού πληθυσμού όπως η προστασία από κάθε μορφής διάκριση, εκμετάλλευση, ρατσισμό, οι παροχές και τα δικαιώματα στην εκπαίδευση, την υγεία, την πρόνοια, την ψυχαγωγία, η συμμετοχή σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής.

Τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία, τον παιδικό πληθυσμό με τη μεγαλύτερη ίσως ευαλωτότητα, διέπονται ειδικότερα από το έβδομο άρθρο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), που η χώρα μας κύρωσε με τον Ν.4074/2012. Με βάση το άρθρο αυτό κάθε συμβαλλόμενο κράτος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζει την πλήρη απόλαυση από τα παιδιά ΑμεΑ, όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, σε ίση βάση με τα υπόλοιπα παιδιά καθώς και να προασπίζει, ως πρωταρχικής σημασίας, το συμφέρον των παιδιών με αναπηρία σε όλες τις αποφάσεις που τα αφορούν.
Οποιαδήποτε απόκλιση από τα όσα προβλέπονται για τα Δικαιώματα των παιδιών – με και χωρίς αναπηρία - στις ανωτέρω Διεθνείς Συμβάσεις, δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας ότι συνιστούν παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων. Όμως η συμπερίληψη των δικαιωμάτων των παιδιών στις Διεθνείς Συμβάσεις και στην εθνική νομοθεσία δεν οδηγούν και στην αυτόματη διανομή τους. Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα, δεν έχει υπάρξει η αυτονόητη, δικαιωματική προσέγγιση και αντιμετώπιση και η ισότιμη ένταξη των παιδιών με αναπηρία στην κοινωνία, όπως ορίζεται σαφώς και ρητώς στις Συμβάσεις και στο Σύνταγμα της χώρας.
Εμείς, οι γονείς και οι οικογένειες των παιδιών με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες και όλων των ανηλίκων με κάθε μορφής αναπηρία διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε ώστε η ελληνική πολιτεία να εφαρμόσει τις κατάλληλες πολιτικές, ώστε τα παιδιά με αναπηρία να έχουν ίσες ευκαιρίες, σε κάθε έκφανση της ζωής τους, για μια κοινωνία χωρίς φραγμούς και αποκλεισμούς.
Αγωνιζόμαστε, μέσα στην κοινωνία που ζούμε μαζί με τα παιδιά μας, ώστε να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και να απολαμβάνουν τα αναφαίρετα δικαιώματά τους στην εκπαίδευση, την υγεία, την έκφραση της γνώμης τους στα ζητήματα που τα αφορούν, την υποστηριζόμενη και ανεξάρτητη διαβίωσή τους στην κοινότητα, την ευημερία τους συνολικά.
Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube