Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020

Έγγραφο ΕΦΚΑ: Πως δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη τα παιδιά ασφαλισμένων με αναπηρία 67% και άνω

Δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης δικαιούνται τα παιδιά των άμεσα ασφαλισμένων και συνταξιούχων που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω έστω κι αν εργάζονται σύμφωνα με γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ.
Ειδικότερα ορίζεται στο έγγραφο ότι "τα τέκνα των άμεσα ασφαλισμένων και συνταξιούχων, των εντασσομένων Τομέων, Κλάδων και λογαριασμών στον Κλάδο Κύριας ασφάλισης και Λοιπών Παροχών ΕΦΚΑ, τα οποία έχουν αναπηρία 67% και άνω θεωρούνται ως μέλη οικογένειας και διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών από τον ΕΦΚΑ έστω και αν εργάζονται ή απασχολούνται είτε για βιοποριστικούς λόγους είτε για λόγους εργασιοθεραπείας/απασχολησιοθεραπείας".

Τα ως άνω πρόσωπα αν εργάζονται εφόσον εργάζονται ως μισθωτοί η μη μισθωτοί έχουν δυο επιλογές λήψης παροχών:

  1. Από άμεσο δικαίωμα από φορείς , στους οποίους ασφαλίζονται, λόγω της εργασίας τους . με καταβολή των αντίστοιχων εργατικών εισφορών, κατά τα γνωστά.
  2. Ως έμμεσα μέλη, διατηρώντας την ασφάλιση του Φορέα περίθαλψης των γονέων τους και απαλλασσόμενα από την καταβολή εισφορών κλάδου υγειονομικής περίθαλψης, ως άμεσα ασφαλισμένα .   

Ειδικότερα για την επιλογή λήψης παροχών ως έμμεσο μέλος απαιτείται η υποβολή αιτήματος επιλογής του Φορέα περίθαλψης με το οποίο θα συνυποβάλλονται.

  1. Γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας .
  2. Βεβαίωση λήψης παροχών ως μέλος οικογένειας από τον Φορέα ασφάλισης η συνταξιοδότησης του γονέα .

Η απαλλαγή θα χορηγείται από τον επόμενο μήνα υποβολής της αίτησης και για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στη γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.
Επισημαίνουμε ότι τα πρόσωπα διατηρούν το δυνατότητα επανεπιλογής Φορέα  οποτεδήποτε.
Οι εντασσόμενοι Τομείς και Κλάδοι στον Κλάδο Κύριας ασφάλισης και Λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ είναι ασφαλιστικού οργανισμοί που εντάχθηκαν από 1.1.2017 στον ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση

  1. του τ. Κλάδου Ασθενείας του ΙΚΑ.Ε.Τ.Α.Μ. του Τομέα Ασφαλισμένων του Δημοσίου και του Τομέα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
  2. του τ. Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε.
  3. του τ. Κλάδου Υγείας του Ο.Γ.Α.
  4. του τ. Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Α.
  5. του τ. Κλάδου Υγείας του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και
  6. του τ. Κλάδου Υγείας του  Ε.Τ.Α.Π.Μ.Μ.Ε. 


Πηγή : Dikaiologitika.gr

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube