Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

44 εκατ. άνθρωποι στην Ευρώπη των 28 έχουν κάποιας μορφής αναπηρία

44 εκατ. άνθρωποι στην Ευρώπη των 28  έχουν κάποιας μορφής αναπηρία
Η Εurostat παρέδωσε τα στοιχεία αναφορικά με την οικονομικοκοινωνική ένταξη των ΑμεΑ στην Ευρώπη Ένωση  . Αυτό έγινε με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Αναπηρίας (3 Δεκεμβρίου 2014 ).


Βάσει αυτών των στοιχείων περίπου 44.000.000 άτομα από ηλικίας 15 – 64 ετών  στην λεγόμενη και Ευρώπη των 28 έχουν κάποιας μορφής αναπηρία, η οποία τους εμποδίζει συνήθως να ενταχθούν στην οικονομικοκοινωνικό γίγνεσθαι του τόπου πουν ζουν και κινούνται. Και αυτό μπορεί να προσδιοριστεί αφ’ ενός στην αγορά εργασίας , αφ’ ετέρου στο εκπαιδευτικό σύστημα , αλλά ακόμα και στην κοινωνική τους ένταξη.Τα άτομα με αναπηρία είχαν το 2011  περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήτοι 47,3% , σε αντίθεση με το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων χωρίς αναπηρία  ηλικίας 15 – 64 ετών που έφθανε το 66,9% .

Δυστυχώς  στην Ευρώπη των 28 ισχύει το ίδιο και στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση.
Το ποσοστό συμμετοχής των ΑμεΑ στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση  ήταν  6,9 % , ενώ των ατόμων χωρίς αναπηρία, πάντα αναφερόμαστε για το έτος 2011, στις προαναφερόμενες ηλικίες  ήταν 9,8%.
Επίσης το χάσμα μεταξύ ΑμεΑ και ατόμων δίχως αναπηρία  ήταν σημαντικό για την κοινωνική τους ένταξη : το 2011 σε άτομα 16 ετών και άνω το ποσοστό είναι πάνω από 20% και το 2013 ανήλθε στο 21,4%. . Τα ΑμεΑ το 2013 ήταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού περίπου το 30%.


Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube