Τετάρτη 13 Μαΐου 2015

Του Αγίου Πνεύματος Δευτέρα 1η Ιουνίου ποιοι εργάζονται και ποιοι όχι

Του Αγίου Πνεύματος Δευτέρα 1η Ιουνίου ποιοι εργάζονται και ποιοι όχι
Η εορτή του Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα 1η  Ιουνίου 2015 είναι εργάσιμη ημέρα για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικότερα για τον ιδιωτικό τομέα, εκτός εξαιρέσεων που αναφέρονται παρακάτω , ενώ για τον Δημόσιο Τομέα έχει ορισθεί ως επίσημη ημέρα αργίας.


Αυτό σημαίνει ότι :
Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κανονικά κατά την ημέρα αυτή και ότι οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στην εργασία τους, δικαιούμενοι απλώς το ημερομίσθιό τους.
Όσοι εργαζόμενοι δεν προσέλθουν στην εργασία τους δεν δικαιούνται το ημερομίσθιου . Δηλαδή από τον μηνιαίο τους μισθό θα τους αφαιρεθούν τόσα ωρομίσθια όσες ώρες θα εργάζονταν την ημέρα αυτή λόγω 5θημέρου (8  ώρες) ή 6ημέρου (6,40 ΄ώρες)
Σύμφωνα με όρο που έχει τεθεί σε ορισμένες συλλογικές συμβάσεις ή Διαιτητικές αποφάσεις, η μέρα αυτή έχει καθιερωθεί συμβατικά ως ημέρα αργίας και εξομοιώνεται, ως προς τις συνέπειες της εργασίας των εργαζομένων κατ΄ αυτή με Κυριακή. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που υπάγονται στις ΣΣΕ και ΔΑ δικαιούνται την ημέρα αυτή να μην προσέλθουν στην εργασία τους, λαμβάνοντες :
οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής χωρίς να εργασθούν, οι δε αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, ολόκληρο, χωρίς περικοπή δηλαδή, τον μηνιαίο τους μισθό, παρότι δεν θα έχουν εργασθεί κατ’ αυτή την ημέρα.
Αντιθέτως  όσοι από τους τελευταίους αυτούς εργαζομένους εργασθούν κατά την ημέρα αυτή, δικαιούνται εκτός του ημερήσιου μισθού τους και προσαύξηση 75% που υπολογίζεται επί του νομίμου ημερομισθίου τους ή του 1/25ου του μισθού τους, αναλόγως με τον τρόπο που αμείβονται.
Σχετικός όρος γι’ την αυτή αργία έχει τεθεί στις ΣΣΕ και ΔΑ που αφορούν :

 1. στις Καπνοβιομηχανίες,
 2. στις Κλινικές και στα ιατρικά εργαστήρια,
 3. στα ναυτικά πρακτορεία,
 4. στις επιχειρήσεις πετρελαίου και υγραερίων,
 5. στις Εφημερίδες,
 6. στα Λατομεία Πέτρας και Χώματος, 
 7. στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς,
 8. στις επιχειρήσεις τεχνικών έργων (μόνο για τις ειδικότητες Εργοδηγών Σχεδιαστών και Χειριστών Μηχανημάτων 
 9. στους ηλεκτροτεχνίτες 
 10. στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών,
 11. στους φωτοστοιχειοθέτες, 
 12. στους φορτ/τές,
 13. στα τυπογραφεία 
 14. στα βιβλιοπωλεία,
 15. στους θυρωρούς,
 16. στους εργοδηγούς – σχεδιαστές κλπ.

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube