Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015

Έγκριση για 1.534 προσλήψεις για οκτάμηνα στους δήμους

Έγκριση για 1.534 προσλήψεις για οκτάμηνα στους δήμους
Οκτάμηνες προσλήψεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθληση για όλους» για 107 πτυχιούχους φυσικής αγωγής θα κάνουν οι δήμοι της Αν. Αττικής σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η κατανομή θέσεων για την πρόσληψη χιλίων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (1.534) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής σε όλη την χώρα κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2015−2016, όπως αυτές αξιολογούνται και εγκρίνονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού, δια της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού και Διατροφής.
Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος διάρκειας έως 8 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του Οργανωτικού Πλαισίου.
Οι θέσεις για τους δήμους της Στερεάς Ελλάδας  κατανέμονται κατ’ ανώτατο όριο ως ακολούθως:

Έγκριση για 1.534 προσλήψεις για οκτάμηνα στους δήμους

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube