Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017

Κοινό Δελτίο Τύπου Ε.Σ.Α.μεΑ. - Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ

Κοινό Δελτίο Τύπου Ε.Σ.Α.μεΑ. - Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. και η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. χαιρετίζουν την πολύ σημαντική ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), σχετικά με το επίκαιρο θέμα της παροχής υπηρεσιών ειδικής αγωγής.

Η ΕΕΔΑ προκρίνει ως υψίστης προτεραιότητας την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και των δικαιωμάτων του παιδιού, υποστηρίζοντας τις θέσεις του εθνικού αναπηρικού κινήματος, «στο πλαίσιο της υποχρέωσης σεβασμού, προστασίας και εκπλήρωσης των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Ν. 4074/2012, ΦΕΚ Α΄ 88/11.4.2012), πολύ περισσότερο όταν η Πολιτεία έχει δεσμευτεί να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για την ορθή ενσωμάτωση της ως άνω Σύμβασης».
Παράλληλα η ΕΕΔΑ σημειώνει: «Υπό το φως των γενικών αρχών για την προστασία των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, η Πολιτεία πρέπει να διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες υγείας-ειδικής αγωγής, ανεξάρτητα από το αν αυτές παρέχονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς παρόχους, πρέπει να είναι διαθέσιμες, χωρίς διάκριση, προς όλους τους δικαιούχους, προσβάσιμες και ποιοτικές. Ιδίως, η θεσμική αποτύπωση κατάλληλων όρων και προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών υγείας-ειδικής αγωγής σε παιδιά και ενηλίκους με αναπηρίες από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας είναι αναγκαία.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΔΑ καλεί την Πολιτεία να εξασφαλίσει ότι κανένα άτομο με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν θα στερηθεί των αναγκαίων εξατομικευμένων υπηρεσιών ειδικής αγωγής, ιδίως όταν η τρέχουσα τροποποίηση των προϋποθέσεων για την παροχή των υπηρεσιών διενεργείται μεσούσης της θεραπευτικής- εκπαιδευτικής- αποκαταστασιακής περιόδου. Προς την κατεύθυνση αυτή και για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες κρίνεται αναγκαίο να διασφαλιστούν εγγυήσεις για τη χωρίς διάκριση διαθεσιμότητα των υπηρεσιών υγείας, την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στις υπηρεσίες, ιδίως σε απομακρυσμένες ή/και νησιωτικές περιοχές, όπου ο αριθμός των υποψήφιων συμβεβλημένων παρόχων είναι περιορισμένος και για την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας-ειδικής αγωγής».
Η Ε.Σ.Α.μεΑ., η ΠΟΣΓΚΑμεΑ και οι φορείς μέλη καλούν την Κυβέρνηση να εναρμονιστεί με τις θέσεις της ΕΕΔΑ, δίνοντας τέλος στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τις συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ, διασφαλίζοντας την προώθηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την Διεθνή Σύμβαση.


Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube