Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017

Παρατηρήσεις για ΣΝ ρύθμιση θεμάτων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Παρατηρήσεις για ΣΝ ρύθμιση θεμάτων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
Κύριε Υπουργέ,
Μόλις σήμερα το πρωϊ προσκληθήκαμε στην κατεπείγουσα συζήτηση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο: «Ρύθμιση Θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», το οποίο συζητείται σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Για μια ακόμη φορά μας προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη το γεγονός ότι Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, που περιέχει τόσο σοβαρά θέματα, όσο το εν λόγω Νομοσχέδιο κατατίθεται και συζητείται στη Βουλή των Ελλήνων με διαδικασίες express και χωρίς να έχει υποστεί τη βάσανο ενός ανοιχτού και ουσιαστικού διαλόγου με τους θεσμοθετημένους φορείς εκπροσώπησης των εμπλεκομένων και του Υπουργείου (υπογραμμίζουμε ότι το εν λόγω Νομοσχέδιο εισήχθη προς συζήτηση στη Βουλή και αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της την Παρασκευή 3/2/2017 και σήμερα Τρίτη, 7/2/2017 συζητείται στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για να ψηφιστεί τα αμέσως επόμενα εικοσιτετράωρα.
Παρόλα αυτά και αφού πρωτίστως θέλουμε να καταγραφεί η πλήρης διαφωνία μας με αυτή την κατεπείγουσα διαδικασία, τέσσερις (4) βασικές παρατηρήσεις που θα θέλαμε να διατυπώσουμε επί του κειμένου του εν λόγω Σ/Ν κατ΄άρθρον είναι οι εξής:

  1. Κεφ. Α «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας»: Δεν γίνεται καμία αναφορά για τον τρόπο εξέτασης και απόκτησης Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Μαθητών με Αναπηρίες, οι οποίοι φοιτούν τόσο σε σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης, όσο και σε σχολεία Ειδικής Εκπαίδευσης.
  2. Κεφ. Γ «Ρυθμίσεις Θεμάτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης», άρθρο 11: Στο άρθρο 11 που πραγματεύεται Ρυθμίσεις Θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στην παρ. 4 και στην παρ. 5, αυξάνεται ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών σε τάξεις Σχολικών Μονάδων ΕΑΕ  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης αλήθεια με ποια κριτήρια; Με εκπαιδευτικά; Με κοινωνικά; Με άλλα επιστημονικά; Ή μήπως μόνο με δημοσιονομικά κριτήρια ή κριτήρια που κατευθύνονται στη λογική της αύξησης των μαθητών με αναπηρία σε ένα τμήμα, ώστε να μην ιδρυθούν νέες Σχολικές Μονάδες ΕΑΕ ή να μην ενταχθούν μαθητές με αναπηρία σε τμήματα ένταξης ή να μη δημιουργούνται τμήματα ένταξης σε Σχολικές Μονάδες Γενικής Εκπαίδευσης; Μπορεί να γίνει αντιληπτό σε ένα τμήμα που σήμερα φοιτούν π.χ. πέντε μαθητές με Αυτισμό σε ένα Ειδικό Γυμνάσιο, οι μαθητές αυτοί να διπλασιαστούν στου εννέα; Πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει ο εκπαιδευτικός, πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει το τμήμα αυτό, αλλά κυρίως τι εκπαίδευση θα μπορέσει να πάρει καθένας από αυτούς τους εννέα μαθητές; Δηλώνουμε λοιπόν τη διαφωνία μας με τις δύο αυτές προβλέψεις του Σ/Ν και ζητούμε την απόσυρσή τους.
  3. Άρθρο 13 του κεφαλαίου Γ, με το οποίο ρυθμίζονται θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: για μια ακόμη φορά δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην (επιεικώς) άδικη και παράλογη διάκριση που συντελείται για κάθε ΑμεΑ που επιθυμεί να φοιτήσει στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας και των Τ.Ε.Τ.Ε.Τ. της Σ.Κ.Τ. των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας, ενώ για μία ακόμη φορά (όπως και με το άρθρο 35 του Ν.3794/2009, όπως αυτό αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει), δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη για υποψηφίους με Σύνδρομο Down, καθώς και για υποψηφίους με Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας (Σύνδρομο Asperger), όπου σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το Ν. 4094/2012, έχουν αναφαίρετο δικαίωμα εισαγωγής σε Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
  4. Άρθρο 18 «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού»: Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο Συμβούλιο έχει σκοπό του την παροχή συμβουλών και καθοδήγησης για θέματα που σχετίζονται με σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής για την προώθηση της γνώσης, της βιώσιμης ανάπτυξης και αξιοποίησης  ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και προαγωγής της απασχόλησης χωρίς αποκλεισμούς και εν γένει τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την απασχόληση, είναι ηλίου φαεινότερο ότι θα πρέπει να προστεθεί και εκπρόσωπος του τριτοβάθμιου θεσμοθετημένου φορέα εκπροσώπησης των ΑμεΑ, της ΕΣΑμεΑ ως μέλους του Συμβουλίου αυτού ή αν θέλουμε πραγματικά να μιλάμε για προαγωγή της απασχόλησης χωρίς αποκλεισμούς. 

Κύριε Υπουργέ,
Ζητούμε την απόσυρση –εάν όχι του συνόλου- τουλάχιστον των άρθρων που αφορούν στην εκπαίδευση των ΑμεΑ όλων των βαθμίδων, τη διεξαγωγή ενός ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ Υπουργείου, του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας και των θεσμοθετημένων αντιπροσωπευτικών οργανώσεων του Αναπηρικού Κινήματος, όπως αυτό εκπροσωπείται δια της ΕΣΑμεΑ και την κατάρτιση και ψήφιση ενός πλαισίου Νόμου, που θα αφορά στο σύνολό της την εκπαίδευση των ΑμεΑ σε μια βάση και σε μια προοπτική ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος από το οποίο δε θα αποκλείεται κανένα ΑμεΑ, όπως ορίζουν το Σύνταγμα της χώρας, οι Διεθνείς Συμβάσεις για τα Δικαιώματα του Παιδιού και για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως ορίζει ο Ν. 4074/12, ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα προωθεί το δικαίωμα της ισότιμης συμμετοχής όλων στο υπέρτατο Αγαθό της Εκπαίδευσης.

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube