Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021

Έκδοση και ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης Μειωμένου εισιτηρίου για το τρέχον έτος - 2021 - και αφορά στα Άτομα με Αναπηρία -ΑμεΑ

Τα άτομα με αναπηρίες που είναι κάτοχοι Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ για το μειωμένο εισιτήριο (πάσο), σύμφωνα με την Δ12α/ΓΠοικ. 3109/48/21-01-2021 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ, ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 25/01/2021 και λήξης η 31/10/2021.

Ως ημερομηνία λήξης ισχύος των δελτίων του έτους 2021 ορίζεται η 31/12/2021.

Μαζί τους ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του

2. Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής εφόσον η προηγούμενη έχει λήξει, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω

3. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων ή από το ΟΠΕΚΑ, να προσκομίσουν βεβαίωση χορήγησης επιδόματος όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από το δικαιούχο

4. Άτομα τα οποία είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα ή ΕΦΚΑ ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον και άνω

5. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής και της μη παραλαβής Δελτίου από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ

7. Το Δελτίο Μετακίνησης ΑμεΑ (όταν πρόκειται για νέα έκδοση κάρτας)

8. Δύο φωτογραφίες

9. Βιβλιάριο Υγείας

10. Εκκαθαριστικό Σημείωμα 2020

H Διευκρινιστική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για τη Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2021 από τις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας  Δ12α/ΓΠοικ.3109/48/21-1-2021  όπου παρέχονται πληροφορίες για τους/τις δικαιούχους, τα συγκοινωνιακά μέσα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες για την χορήγηση των δελτίων κατά το τρέχον έτος.                                                  

 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέξουν στο περιεχόμενο της Εγκυκλίου, που ακολουθεί : εγκύκλιος


Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube