Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

Εγκύκλιος Αρ. 3 ΙΚΑ Επεξηγηματική του ΦΕΚ 2906/τ.Β΄/18.11.2013) απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας καθώς και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της.

Παραθέτουμε  τις  αναρτήσεις  του ΙΚΑ   εις  το Διαδίκτυο , αναφορικά με την επέκταση των παθήσεων και την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των. Ιδιαίτερα  θα πρέπει να προσεχθεί  ότι δεν έχουν αναδρομική ισχύ γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών
 Αναπηρίας που εκδόθηκαν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ ήτοι 18 Νοεμβρίου 2013 , γιατί δεν προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
Αναφορικά δε για τις γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών  ΚΕ.Π.Α. που εκδόθηκαν μετά την  ημερομηνία δημοσίευσης του προαναφερόμενου ΦΕΚ(18.11.2013), αλλά η διάρκειά τους  δεν κρίθηκε επ’ αόριστον ,  θα πρέπει να αναθεωρηθούν ως προς τη διάρκεια της αναπηρίας όπως προβλέπουν  οι αναθεωρημένες διατάξεις.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση (όπως το υπόδειγμα 1) στη Γραμματεία του ΚΕ.ΠΑ  και να επισυνάψουν αντίγραφο από την απόφαση  της Γνωστοποίησης του Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας που τους έχει κοινοποιηθεί .

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube