Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014

Επιστολή Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α προς Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κ. Β. Κεγκέρογλου

Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α, posgkamea
ΘΕΜΑ: «Αίτημα άμεσης και οριστικής λύσης για τη συνέχιση και διασφάλιση της λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)» 

Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ,

Επανερχόμαστε με την παρούσα για ακόμη μια φορά εκφράζοντας την αγωνία και τους φόβους μας (που πολλάκις έχουμε διατυπώσει ως Δευτεροβάθμιο, αλλά και Τριτοβάθμιο όργανο μέσω της ΕΣΑμεΑ) για τη συνέχιση λειτουργίας και δημιουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ).


Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ και οι Φορείς- μέλη της (μέσω και των ψηφισμάτων που εκδίδουν ) ζητάει την άμεση δρομολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών, προκειμένου να αποτραπεί η αναστολή λειτουργίας όλων των ΣΥΔ Ατόμων με Αναπηρία, που λειτουργούν μέχρι σήμερα στη χώρα και να επιλυθούν οριστικά τα προβλήματα χρηματοδότησής τους, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση του θεσμού αυτού.

Όπως γνωρίζετε, η μακρόχρονη καθυστέρηση της υπογραφής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό του νοσηλείου- τροφείου των ΣΥΔ (που προβλέφθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3918/2011 και υπεγράφη τελικώς τον Ιανουάριο του 2014 με την υπ’αριθ. Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048/14/ΦΕΚ 172 Β/30-01-2014) οδήγησε πολλές ΣΥΔ ένα βήμα πριν την αναστολή της λειτουργίας τους, καθώς η χρηματοδότησή τους από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» είχε καταληκτική ημερομηνία το 2012. Για το λόγο αυτό εκδόθηκε απόφαση παράτασης χρηματοδότησής τους από το συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που δυστυχώς όμως εδώ και ένα χρόνο δεν έχει αποδοθεί στις ΣΥΔ (υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι σε μερικές ημέρες συμπληρώνεται ο επιπλέον χρόνος παράτασης για την πρώτη ΣΥΔ που λειτούργησε ο Σύλλογος Γονέων & Φίλων ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» στην Ναύπακτο, με συνέπεια να είναι σχεδόν βέβαιη η αναστολή λειτουργίας της συγκεκριμένης ΣΥΔ και ακολουθούν μια σειρά άλλων ΣΥΔ Γονεϊκών Συλλόγων, από τις δεκαέξι που λειτουργούν αυτή τη στιγμή). Παράλληλα τραγική είναι και η καθυστέρηση της κατάρτισης και υπογραφής συμβάσεων από μέρους των Ασφαλιστικών Οργανισμών με τις ΣΥΔ, όπως προβλέπεται στο πρόσφατο ΦΕΚ 172 Β /30-01-2014.

Κύριε Υφυπουργέ,

Το τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τις ΣΥΔ (μέσα από το πλήθος όλων αυτών των καθυστερήσεων) απαιτεί την άμεση προσωπική σας παρέμβαση, προκειμένου να δοθεί μια οριστική λύση. Πιο συγκεκριμένα απαιτείται η άμεση εκταμίευση της χρηματοδότησης για τις ΣΥΔ από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και ταυτόχρονα η άμεση υπογραφή συμβάσεων των ασφαλιστικών ταμείων με τις ΣΥΔ, σύμφωνα με την πρόσφατη ΚΥΑ καθορισμού του ύψους νοσηλείου- τροφείου για τις ΣΥΔ Ατόμων με Αναπηρία.

Εν αναμονή των ενεργειών σας και της άμεσης παρέμβασή σας, σας επισημαίνουμε (όπως σας γνωστοποιήθηκε και από τον Πρόεδρο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, κ. Ι. Λυμβαίο στη συνάντηση που είχατε στις 24 Φεβρουαρίου 2014) τις ολέθριες συνέπειες που θα έχει το κλείσιμο αυτών των Στεγών και η μη συνέχιση του εν λόγω θεσμού, τόσο για τα ίδια τα άτομα με Νοητική Αναπηρία και άλλες Βαριές Αναπηρίες, όσο και για τις οικογένειές τους, καθώς αποτελεί μια από τις βασικότερες προσπάθειες εξάλειψης της ιδρυματοποίησης και περιθωριοποίησης των ατόμων με αναπηρία.  
Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube