Κυριακή 13 Ιουλίου 2014

Η Υποβολή Αιτήσεων για το Οικογενειακό Επίδομα του ΟΑΕΔ αρχίζει τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014

Ο.Α.Ε.Δ.
 Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014  μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά αναφορικά με την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος από τον ΟΑΕΔ.
Η Διοίκηση του ΟΑΕΔ  με την υπ΄ αριθμ. 1771/26/03-06-2014 απόφασή του, ανακοινώνει τα κάτωθι:


  • 14 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους όσοι έχουν τρία (3) παιδιά.
  • 1η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους, όσοι έχουν δυο (2) παιδιά.
  • 1η Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους όσοι, έχουν ένα (1) παιδί.

  Ως καταληκτική ημερομηνία  για την υποβολή των αιτήσεων καθώς και των δικαιολογητικών ορίστηκε η  31η Ιανουαρίου τους έτους 2015.

  Σημείωση: Αιτήσεις που θα υποβληθούν μέσω : Εργοδοτών, ΚΕΠ ή και Ταχυδρομείων θα παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ χωρίς να ισχύουν οι προαναφερόμενες ημερομηνίες καθώς και ο αριθμός παιδιών. 
  Επιπροσθέτως οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι από την 1η Ιουλίου 2014 καταργήθηκε η εισφορά υπέρ Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων [Λ.Ο.Ε.Μ] και θα εφαρμόζεται η μείωση των εισφορών κατά 3,9 μονάδες.

  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει επιπροσθέτως να γνωρίζουν ότι: Η καταβολή του Οικογενειακού Επιδόματος στο δικαιούχο θα γίνεται με πίστωση στο λογαριασμό του στην Εθνική Τράπεζα , εφ’ όσον στο βιβλιάριο της Εθνικής Τράπεζας εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

  Όποιος επιθυμεί περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και την αίτηση μπορούν να ανατρέξουν στο:


  Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

  Σας άρεσε η ανάρτηση ;  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου

  previoustbutton nextbutton homebutton

  Πηγή: Google news

  Infos

  Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
  22210 29139
  an.elp.po@gmail.com

  Subscribe

  facebook twitter goggle-plus YouTube