Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014

Παιδκοί Δημοτικοί Σταθμοί : Προσλήψεις 4.025 Συμβασιούχων

Παιδικοί Δημοτικοί Σταθμοί
Αρχίζει  η διαδικασία για την πρόσληψη 4.025 συμβασιούχων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς της χώρας. Θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. 

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:
Βρεφονηπιοκόμοι, παιδοκόμοι, νηπιαγωγοί, βοηθοί βρεφοκόμοι, μάγειρες, βοηθητικό προσωπικό κουζίνας, καθαριστές, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι.

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην εφημερίδα «Δημοκρατία» οι συμβάσεις που θα υπογράψει το υποψήφιο προσωπικό θα είναι οκτάμηνου και ενδεκάμηνου  διάρκειας και με δυνατότητα ανανέωσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς έχουν:  
Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ , απόφοιτοι ΙΕΚ και ΤΕΕ .
.
Βασικά κριτήρια πρόσληψης είναι :
Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών, η προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης, ο χρόνος ανεργίας και η οικογενειακή κατάσταση [δηλαδή αν είναι γονέας, πολύτεκνος, μοναδικός γονέας ανηλίκου τέκνου ή μέλος οικογένειας ΑμεΑ].

Σημειώνεται ότι στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού σε βρεφονηπιακούς σταθμούς , μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, υπάρχει βαθμολόγηση κριτηρίων.
Έτσι η προϋπηρεσία μοριοδοτείται [έχει βαρύτητα] 60%. Οι σπουδές 25%, η ανεργία 10% και η οικογενειακή κατάσταση 5%.

Ο φάκελος της υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
  • Αίτηση [την οποία θα προμηθευτεί ο ενδιαφερόμενος από το Δήμο που υπάγεται και εδρεύει ο παιδικός σταθμός]
  • Φωτοαντίγραφα δελτίου αστυνομικής ταυτότητας [και τις δυο όψεις] 
  • Τίτλους Σπουδών
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και
  • Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Μαζί με αυτά οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση μςε την οποία δηλώνουν ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις για τους άνδρες, ότι δεν έχουν καταδικαστεί  λόγω ποινικού αδικήματος και ότι δεν εκκρεμεί εναντίον τους οποιαδήποτε κατηγορία για πλημμέλημα ή κακούργημα. 

Πηγή: dikaiologitika.gr


Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube