Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014

Ποιοι Συνταξιούχοι ΟΑΕΕ θα Εξυπηρετούνται με βιβλιάριο ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΙΚΑ-ΟΑΕΕ
Αφορά  συνταξιούχους ΟΑΕΕ οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους βιβλιάριο ασφάλισης  του ΙΚΑ  αν και έχουν ασφαλιστική ικανότητα από τον ΟΑΕΕ.
Επειδή ανέκυψε σοβαρό πρόβλημα σχετικά με την εξυπηρέτηση των παραπάνω συνταξιούχων του ΟΑΕΕ διευκρινίζονται κατά περίπτωση τα κάτωθι:


1.- Συνταξιούχος που  δεν έχει προστατευόμενα μέλη, θα συνεχίσει  να εξυπηρετείται για την απόδοση παροχών σε είδος, από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (χωρίς καμιά διαφοροποίηση στην υφιστάμενη διαδικασία ).

2.- Για τη χορήγηση από τον Οργανισμό παροχών σε είδος στους συνταξιούχους ΟΑΕΕ που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες :

  • θανάτου
  • γήρατος ή αναπηρίας που έχουν προστατευόμενα μέλη
  • προστατευόμενα μέλη της περίπτωσης (β) [δηλαδή επαναλαμβάνουμε γήρατος ή αναπηρίας ] Έχουν υποχρέωση να ελέγχουν την σφραγίδα που έχει τεθεί από τον ΟΑΕΕ , σε λευκή σελίδα του βιβλιαρίου ασθενείας του ΙΚΑ, τόσο οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ  όσο  και οι συμβεβλημένοι προμηθευτές υγείας του ΕΟΠΥΥ, βάσει της ΓΕΝΔΙΠΑΡ/249/111142650/25/08/2014 εγκυκλίου του ΟΑΕΕ.
Επισήμανση:

Ο ασφαλισμένος με βιβλιάριο ασθενείας ΙΚΑ που φέρει τη σφραγίδα του ΟΑΕΕ θα εξυπηρετείται  ως ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ και γι’ αυτόν τον ασφαλισμένο θα χρησιμοποιείται ο ΑΜΚΑ για την ταυτοποίηση του και  φυσικά όχι τα στοιχεία του ΙΚΑ που αναγράφονται στο βιβλιάριό του.

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube