Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014

Ποιοι ανασφάλιστοι έχουν κατά τη νομοθεσία δικαίωμα να έχουν βιβλιάριο ασθενείας

Ποιοι ανασφάλιστοι έχουν κατά τη νομοθεσία  δικαίωμα να έχουν βιβλιάριο ασθενείας
Δικαιούχοι βιβλιαρίου ασθενείας  προβλέπεται από την νομοθεσία για τις κάτωθι  κατηγορίες ανασφάλιστων και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις  ήτοι:

  1. Ελεύθεροι επαγγελματίες που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ (ταμείο για επαγγελματίες , έμποροι , βιοτέχνες) ή στο ΕΤΑΑ (ταμείο γιατρών, μηχανικών και δικηγόρων) και θα πρέπει το ετήσιο εισόδημά τους κατά τα έτη 2011 -2013 να μην υπερβαίνει τις 12.000,00 Ευρώ
  2. Ανασφάλιστοι που δεν έχουν  βιβλιάριο ασθενείας λόγω χρεών στα Ταμεία ή γιατί δεν έχουν ανοίξει κατά το παρελθόν «καρτέλα ενσήμων» .
  3. Άνεργοι ηλικίας 29 μέχρι και 55 ετών , καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες που διακόπτουν τη δραστηριότητα τους ανεξαρτήτως εάν οφείλουν ή όχι εισφορές 
  4. Άνεργοι ηλικίας μέχρι και 29 ετών έχουν την δυνατότητα να υπαχθούν στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ μέσω του ΟΑΕΔ υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
  • Εάν δεν έχουν υπερβεί το 29ο  έτος της ηλικίας τους την ημερομηνία υποβολής  της αίτησή τους.
  • Εάν είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ επί δυο [2] συνεχόμενους μήνες προ της υποβολής της αίτησης και κατέχουν κάρτα ανεργίας , η οποία ανανεώνεται εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται κάθε φορά.
Επίσης δικαιούνται βιβλιαρίου ασθενείας  οι :
  • Μακροχρόνια άνεργοι που είναι ηλικίας άνω των 55 ετών κατόπιν υποβολής αίτησης στο ΙΚΑ του τόπου κατοικίας των και οι οποίοι καλύπτονται για τον κλάδο των παροχών σε είδος , εφ’ όσον έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε 3.000 ένσημα εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας ΙΚΑ.
  • Οι μακροχρόνια άνεργοι άνω των 55 ετών που πραγματοποίησαν τουλάχιστον 4.500  ημερομίσθια  και καλύπτονται από το ΙΚΑ για τον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη).
Οι προϋποθέσεις για δωρεάν παροχές ασθενείας 2 χρόνων για όσους εγγράφονται στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ: 


Ηλικία Απαιτούμενες Ημέρες Ασφάλισης
29 600
30 700
31 800
32 900
33 1000
34 1100
35 1200
36 1300
37 1400
38 1500
39 1600
40 1700
41 1800
42 1900
43 2000
44 2100
45 2200
46 2300
47 2400
48 2500
49 2600
50 2700
51 2800
52 2900
53 3000
54 3000

Το βιβλιάριο θα ανανεώνεται κάθε έξι μήνες, με ανώτατο χρονικό διάστημα ισχύος τα δύο χρόνια.

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube