Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2015

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2015
Σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσής μας για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2015, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ www.posgamea.gr στις 5/5/2015, μαζί με όλα τα απαραίτητα προς συμπλήρωση δικαιολογητικά (Πληροφοριακό Δελτίο Κατασκηνωτών, Αιτήσεις Συνοδών), σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει μέχρι τις 5 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή, να έχουν αποσταλεί συμπληρωμένα στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ τα εξής:

  1. Πληροφοριακά Δελτία Κατασκηνωτών για φορείς, τα οποία θα συνοδεύονται απαραιτήτως από γνωματεύσεις ΚΕΠΑ ή παλιών Υγειονομικών Επιτροπών με κρίση εφ΄ όρου ζωής 
  2. Αιτήσεις Συνοδών (θα πρέπει να τους ενημερώσετε από τώρα να έχουν απαραιτήτως μαζί τους κατά την είσοδό τους στην κατασκήνωση φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου λογαριασμού μόνο ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, για να μπορέσουν να πληρωθούν. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι και φέτος θα ισχύει το εργόσημο)
  3. Απόφαση του Δ.Σ.  του φορέα σας για αποδοχή της συμμετοχής των ΑμεΑ που εκπροσωπείτε στο Κ.Π. ΑμεΑ 2015
  4. Υπεύθυνη δήλωση για ανάληψη ευθύνης από πλευράς του φορέα σας για τη μεταφορά των ΑμεΑ από και προς την κατασκήνωση
  5. Διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο θα δηλώνετε τον αριθμό των ΑμεΑ κατασκηνωτών σας, τον αριθμό των συνοδών σας, καθώς και τον κατασκηνωτικό χώρο και τη χρονική περίοδο που επιθυμείτε, χωρίς βεβαίως αυτό να είναι δεσμευτικό για την Ε.Ε. της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, η οποία θα κάνει την τελική κατανομή, κυρίως βάσει της εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, βάσει της οποίας προηγούνται τα ΑμεΑ που προέρχονται από Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων ή Δομές Κλειστής Περίθαλψης και βάσει των γενικότερων αναγκών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλοι οι συμμετέχοντες στο Κ.Π. ΑμεΑ 2015.
  6. Αιτήσεις συμμετοχής πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα αποφανθεί η Ε.Ε. της ΠΟΣΓΚΑμεΑ για την κατανομή τους ξεχωριστά και μετά το τέλος της κανονικής κατανομής. Δε θα γίνονται αποδεκτά δικαιολογητικά με αναληθή ή ανακριβή στοιχεία
Σας παρακαλούμε να είσαστε τυπικοί, τόσο με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών σας, όσο και με τη σωστή και επαρκή συμπλήρωσή τους, προκειμένου η ΠΟΣΓΚΑμεΑ να μπορέσει να διοργανώσει με τον καλύτερο και επαρκέστερο τρόπο τη διεξαγωγή του Κ.Π. ΑμεΑ, προς όφελος των παιδιών μας και των οικογενειών μας.

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube