Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016

Ίδρυση και λειτουργία σχολικού συνεταιρισμού στις ΣΜΕΑΕ Β/θμιας Εκπαίδευσης

Ίδρυση και λειτουργία σχολικού συνεταιρισμού στις ΣΜΕΑΕ Β/θμιας Εκπαίδευσης
Κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή επιστολές που λάβαμε από φορείς-μέλη της Ομοσπονδίας μας που τα παιδιά τους φοιτούν σε ΕΕΕΕΚ και βάσει της Υ.Α. αρ. Δ3/15717 (ΦΕΚ 310/Β/15-2-2016) «Επέκταση του θεσμού του Σχολικού Συνεταιρισμού και στις ΣΜΕΑΕ Β/θμιας Εκπ/σης…»,
θα θέλαμε να τονίσουμε τη σημασία της ίδρυσης και λειτουργίας σχολικών συνεταιρισμών για την ανάπτυξη των κοινωνικών και προεπαγγελματικών δεξιοτήτων των μαθητών, την ανάπτυξη του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, καθώς και για την εξασφάλιση της δυνατότητας υλοποίησης της προβλεπόμενης πρακτικής άσκησης των μαθητών.
Το κλειδί της κοινωνικής ένταξης όλων των πολιτών είναι η εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν και η ολοκληρωμένη εκπαίδευση και προ-επαγγελματική κατάρτιση των ΑμεΑ, με στόχο την κοινωνική τους ένταξη είναι βασική επιταγή τόσο του Ελληνικού Συντάγματος, το οποίο κάνει αναφορά στην ισότιμη εκπαίδευσή τους ως δικαίωμα, όσο και της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ -που  υιοθέτησε η χώρα μας με τον Νόμο Ν. 4074/2012- και η οποία αποτελεί το ισχυρότερο νομικά δεσμευτικό διεθνές πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Κύριε Υπουργέ,
Ως εκ τούτου, ζητούμε τις ενέργειές σας για την εφαρμογή της ως άνω Υ.Α. για την επέκταση του θεσμού του Σχολικού Συνεταιρισμού σε όλα τα σχολεία της Ειδικής, αλλά και της Γενικής Εκπαίδευσης, θεσμός ο οποίος θα συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των μαθητών, στον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων τους και στην εξοικείωσή τους με τον εργασιακό χώρο και κατ΄ επέκταση την ένταξή τους στην προστατευόμενη ή την ελεύθερη αγορά εργασίας.
Αναμένουμε τις ενέργειές σας και την ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας επ΄αυτών.

Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube