Κυριακή 31 Αυγούστου 2014

Επιταγή εισόδου για νέους από 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (Πρόγραμμα Voucher 2014)

ΟΑΕΔ πρόγραμμα Voucher 2014
30 Αυγούστου ανοίγουν  οι αιτήσεις στο  youthguarantee.ypakp.gr
Άρχισε ήδη η διαδικασία  υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στο youthguarantee.ypakp.gr 
για το πρόγραμμα voucher «επιταγή εισόδου για ανέργους απο 18 έως 24 ετών » στην αγορά εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις συνολικά 12.000 εγγεγραμμένων του ΟΑΕΔ .


Από τους 12.000 νέους που θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα voucher youth guarantee., οι 3.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ  και 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Πρόκειται για την  πρώτη δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία.» 
Το πρόγραμμα προσφέρει μέσω voucher :
Θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις
Το  εκπαιδευτικό επίδομα που θα λαμβάνουν οι ωφελούμενοι ανέρχεται
σε 2410 ευρώ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και
 2240 για τους αποφοίτους υποχρεωτικής , δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής για τους ανέργους νέους:

 • Να πιστοποιούν το επίπεδο εκπαίδευσης με την προσκόμιση – κατά περίπτωση - τίτλου σπουδών, απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών 
 • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 μέχρι και 31.12.1996. 
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ 
 • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας (δηλαδή από 30/5/2014 έως 30/9/2014). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα (δηλαδή πριν από την 30/5/2014), με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης. 
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. 

Κριτήρια επιλογής είναι: 
 • η διάρκεια της ανεργίας(μέγιστος βαθμός= 20 μόρια). Από 0 έως 4 μήνες, ο υποψήφιος λαμβάνει 3 μόρια ανά πλήρη μήνα ανεργίας από τον πρώτο έως και τον τέταρτο μήνα ανεργίας με μέγιστο βαθμό τα 12 μόρια. Από 5 μήνες και άνω, ο υποψήφιος λαμβάνει 12 μόρια συν 0,5 μόρια για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από τον πέμπτο μήνα ανεργίας και άνω με μέγιστο βαθμό τα 20 μόρια 
 • Το συνολικό εισόδημα  ατομικό ή οικογενειακό οικ. έτους 2014 (μέγιστος βαθμός= 15 μόρια). Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Οι  αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα  της πατρικής οικογένειας.
 Τα μόρια του κριτηρίου υπολογίζονται έως και 2 δεκαδικά και η βαθμολόγηση του εισοδήματος γίνεται σε τρείς εισοδηματικές κλάσεις: 
 • Για συνολικό εισόδημα από 0 € έως 12.000 €, τα μόρια υπολογίζονται από τον μαθηματικό τύπο [ 15-(Ε/1500)], όπου «Ε» το συνολικό εισόδημα και ο υποψήφιος δύναται να λάβει το μέγιστο βαθμό του κριτηρίου.
 • Για συνολικό εισόδημα από 12.001 € έως 18.000 €. Τα μόρια υπολογίζονται από τον μαθηματικό τύπο ( 18000-Ε)/1000, όπου «Ε» το συνολικό εισόδημα
 • Για συνολικό εισόδημα άνω των 18.000 €, ο υποψήφιος λαμβάνει 0 μόρια
 • Η συμμετοχή σε προηγούμενες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας (μέγιστος βαθμός= 15 μόρια). 
 • Άνεργοι που δεν εντάχθηκαν σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας λαμβάνουν 15 μόρια 
 • Για τους υποψηφίους που ανήκουν στην υπο-ομάδα ΥΕ/ΔΕ: Απόφοιτοι Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, λαμβάνουν 10 μόρια Απόφοιτοι ΔΕ/ μετα-δευτεροβάθμιας λαμβάνουν 5 μόρια      
Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου μέσω της ειδικής ιστοσελίδας  http://youthguarantee.ypakp.gr.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 
(800 11 44444) από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00.


Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube